BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000703
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
datowanie odbitki graficznej: 1801-przed 1868?
opis: Centralnie ukazana na tle obłoku statyczna postać św. Antoniego stojącego na postumencie. Święty w stroju zakonnym pokrytym pionowymi rzędami szrafowań. Na głowie tonsura. W lewej ręce Świętego lilia z cynobrowym kwiatostanem. Na prawej ręce Dzieciątko Jezus w cynobrowej sukience. Lewa rączka Dzieciątka uniesiona w geście błogosławieństwa. Prawą podtrzymuje zamkniętą księgę. Głowy obu postaci ujęte w nimby okrągłe, obwiedzione cynobrową obręczą, do której przylegają od środka "zęby". W górnej części kompozycji, w tle podwieszona kotara, na niej wota: dziecko w powijakach, plakieta z twarzą (z lewej), skrzyżowane kule, plakieta z uszami (z prawej). Z postumentu na pierwszym planie wyrasta dwuramienny świecznik z płonącymi świecami. Drzeworyt ręcznie kolorowany farbą cynobrową (fragmenty szat i kotary, aureole, kwiaty lilii, świecznik) i beżową (twarze, wota, fragmentarycznie ślady beżowej farby w tle i na obramowaniu). Kompozycja ujęta w potrójną ramkę. W lewym, dolnym rogu zielona pieczęć kolekcyjna. Duży ubytek w lewym, dolnym rogu.
motyw ikonograficzny: Dzieciątko Jezus , księga , kwiat (lilia) , obłok , świeca , świecznik , święty Antoni Padewski , wotum (dziecko) , wotum (kula chromego) , wotum (twarz) , wotum (ucho)
stan zachowania: zachowany fragmentarycznie
numer inwentarza: XV-R.3750
uwagi: Drzeworyt stylistycznie nawiązuje do odbitki pochodzącej z Bobrka, przedstawiającej Koronację Matki Boskiej (w zbiorach Fundacji Czartoryskich, nr inw. XV. R-3770). Podobne drzeworyty z wizerunkiem św. Antoniego, pochodzące z kolekcji Ambrożego Grabowskiego publikuje w swoim artykule Ignacy Trybowski. Na jednym z nich (ryc. 9), zbliżonym stylistycznie do opisywanego, inaczej zakomponowano górną część tła, gdzie zamiast wotów pojawia się podwieszona kotara. Drugi drzeworyt (ryc. 33) oprócz kotary odróżnia się ozdobnym obramieniem, w które ujęto postać świętego Antoniego z Dzieciątkiem. Obydwie odbitki w dolnej części uzupełnione są napisem. Drzeworyt prawdopodobnie pierwotnie znajdował się w zbiorach Ambrożego Grabowskiego. Ten znany krakowski historyk, księgarz i antykwariusz był właścicielem jednej z najstarszych i największych kolekcji ludowych drzeworytów. Jest też autorem jednej z pierwszych wzmianek na temat ludowego drzeworytnictwa na ziemiach polskich. W latach 40. XIX wieku odnotował informację o drzeworytach z Bobrka koło Oświęcimia, sprzedawanych na jarmarkach, targach i odpustach, wymieniając nazwiska dwóch twórców: Wojciecha Bryndzy i Sagana. Według Ignacego Trybowskiego, Grabowski wymieniał ryciny z innymi kolekcjonerami, między innymi z Czartoryskim, być może za pośrednictwem Józefa Łepkowskiego, pełniącego przez pewien czas u Czartoryskich funkcję bibliotekarza w Sieniawie.
fotografia: Stanek, Przemysław , 2012
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2013.04.16,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©