BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000919

Koronacja Matki Boskiej

warianty tytułu: Koronacja Matki Boskiej przez Trójcę Świętą, Koronacja Maryi

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 33 x 25,8 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego. Ukazuje scenę koronacji Matki Boskiej przez Trójcę Świętą na tle obłoków, spośród których ukazują liczne uskrzydlone anielskie główki. Madonna umiejscowiona w środku kompozycji klęczy, głowę kieruje w lewą stronę, prawą rękę ma złożoną na piersi, a lewą wyciągniętą w bok. Ubrana jest w suknię i fałdzisty płaszcz, a jej głowę otacza promienista aureola. Chrystus znajduje się z lewej strony, Bóg Ojciec z prawej, razem nad głową Marii trzymają otwartą koronę. Chrystus został ukazany z odsłoniętą piersią, okryty płaszczem spływającym z lewego ramienia. W prawej ręce ma berło (?). Jego głowę z długimi ciemnymi włosami i zarostem otacza okrągła promienista aureola. Bóg Ojciec ubrany jest w długą szatę i płaszcz spięty na piersi. Ma siwe włosy i brodę. Wyróżnia go trójkątna opromieniona aureola. Na jego lewym kolanie spoczywa kula ziemska, na której opiera lewą rękę z berłem. Nad postaciami unosi się gołębica symbolizująca Ducha Świętego, ukazana na tle świetlistego owalu, z którego rozchodzą się promienie. U góry, znajduje się siedem uskrzydlonych głów anielskich, natomiast u dołu dwa. Wzdłuż dolnej krawędzi poprowadzono napis zakończony paskiem przygotowanym do wycięcia dalszej części inskrypcji. Drzeworyt wyróżniają liczne, gęsto szrafowane partie. Odbitka kolorowana farbą żółtą, dwoma odcieniami błękitu, bladym cynobrem i oranżem. Na rewersie liczba "18".
motyw ikonograficzny: anioł , aureola , berło , Bóg Ojciec , Gołębica Ducha Świętego , Jezus Chrystus , kula ziemska , Matka Boska , putto , Trójca Święta
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZ SWIeNTY TROICI , (u dołu kompozycji)
numer inwentarza: MCz.IV.147:60
uwagi: Klocek drzeworytniczy z którego wykonano odbitkę J. Kieszkowski datuje na drugą połowę XVIII wieku. Autora klocka określa mianem: "Mistrz Koronacji N.P.Marji". Wizerunek koronowania Madonny przez Trójcę Świętą był popularny w grafice dewocyjnej. Obrazy tego typu często posiadały niewłaściwy podpis, co wynikało z błędnego zrozumienie dogmatu o Trójcy Świętej. Wierni wywodzący się z ludności chłopskiej uznawali Marię za jedną z postaci Trójcy.
fotografia: Miry, Agnieszka , 2013
obiekty związane:
5000000947 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Częstochowskim
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2013.10.22,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©