BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000971
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 23,1 x 15,1 cm
miejsce pozyskania: Lublin
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1850 datowanie odbitki graficznej: 1949-1971
opis: Św. Paweł w 3/4 postaci, zwrócony na prawo, okryty suto marszczonym płaszczem. Wokół głowy okrągły nimb. Twarz okolona zarostem. Dłonie nieproporcjonalnie duże: w prawej trzyma na wysokości piersi otwartą księgę, w lewej miecz. W prawym, górnym rogu Oko Opatrzności. Poniżej niewielki prostokąt przecięty po przekątnej liniami. Za św. Pawłem, z lewej fragment wieży zwieńczonej krzyżem. U dołu, na wydzielonym polu napis i sygnatura drzeworytnika. Grafika odciśnięta na szarym papierze czerpanym. Na rewersie w lewym, dolnym rogu słabo czytelny napis: "Gabinet rycin Muzeum...".
motyw ikonograficzny: księga , miecz , Oko Opatrzności , płaszcz , święty Paweł , wieża
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: SPAWŁAA POSTOŁA , (w dolnej części kompozycji) LR , (w lewym, dolnym rogu )
uwagi: Drzeworyt przedstawia św. Pawła z Tarsu (ok.10 – 67 r.), apostoła i męczennika. Był tkaczem namiotów. W młodości popierał prześladowania chrześcijan, jednak doświadczył objawienia i nawrócił się. Większość życia poświęcił działalności misyjnej głosząc Ewangelię. Nazywany jest Apostołem Narodów. Napisał kilkanaście listów włączonych do ksiąg Nowego Testamentu. Zginął męczeńską śmiercią ścięty mieczem. Ukazywany często ze św. Piotrem na tle budowli symbolizującej bramę Królestwa Niebieskiego, jego atrybuty to miecz i księga. Patron tkaczy i marynarzy. Grafika odciśnięta z klocka dwustronnego, odnalezionego w 1948 roku w Woli Zarczyckiej, a obecnie znajdującego się w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie. Odbitka pochodziła z kolekcji Henryka Zwolakiewicza.
fotografia: Wasilczyk, Krzysztof , 2013
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2013.11.28,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©