BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001014
<
MNP_E_sz_2088_(1).jpg
https://drzeworyty.etnomuzeum.eu/midas/pictures/maxi/Etnografia/MNP_E_sz_2088_(1).jpg
>

Cud w Walldürn

warianty tytułu: Święta Krew z Walldürn

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 28,7 x 17,7 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1831 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Drzeworyt przedstawia cudowny wizerunek Świętej Krwi z Waldürn. W lewym dolnym narożniku tkaniny, rozpiętej na czarnym tle i umocowanej od góry gwoźdźmi, znajduje się przechylony kielich, z którego wylewająca się krew tworzy kilka rozwidlających się stróżek biegnących ku górze. Na końcach rozwidleń, w centrum ujęcia, umieszczona jest pełna postać Chrystusa Ukrzyżowanego, a po Jego obu stronach (poniżej ramion) jedenaście Veraikon. Jest to przedstawienie Chrystusa cierpiącego: wszystkie jego - otoczone kolistymi nimbami - oblicza mają zamknięte oczy, cierniową koronę i męczeński wyraz twarzy. Po - przepasanym perizonium – ciele Ukrzyżowanego Jezusa spływają krople krwi; widnieją też rana od włóczni i ślady po ukrzyżowaniu na dłoniach, stopie. Sylwetka Chrystusa i tkanina cieniowane są kreskowaniem. U dołu napis. Kompozycja obwiedziona jest czarną cienką linią tworzącą ramkę. Na rewersie pieczęć z liczbą "63" oraz odręczna notatka ołówkiem: "nr 3. Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu 9 VI P 21".
motyw ikonograficzny: Chrystus na krzyżu , Cud w Walldürn , kielich eucharystyczny , korporał , krew
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: PRAWDZIWEWYLANIESKIE I ICHAKRFIPRZENAYS: 1831 , (w dolnej części kompozycji)
numer inwentarza: MNP E sz 2088
uwagi: Wizerunek Cudu Eucharystycznego z Walldürn odwołuje się do wydarzenia, które miało mieć miejsce w niemieckiej miejscowości Walldürn w 1330 roku. Wg legendy ksiądz Heinrich Otto zauważył, że wino – niechcący rozlane przez niego w czasie mszy na korporał – utworzyło niezwykłe widmo: wizerunek Ukrzyżowanego Chrystusa otoczony Veraikonami. Korporał uznano za cudowny, a w Walldürn powstało sanktuarium, którego sława przekroczyła granice kraju. To wyobrażenie łączące (jak i sam korporał z Walldürn) motywy i symbolikę: Krwi Przenajświętszej, Chrystusa Ukrzyżowanego oraz świętej tkaniny (i jej właściwości, które pozwalają zatrzymać cudowne odbicie) jest w Polsce bardzo rzadkie i znane z nielicznych zabytków. Pochodzący z warsztatu Kostryckich z Płazowa klocek drzeworytniczy, z którego Zygmunt Łazarski wykonał odbitkę, obecnie znajduje się w zbiorach MEK (nr inw. 7799 MEK).
fotografia: Pracownia Fotografii Cyfrowej Muzeum Narodowego w Poznaniu , 2013
obiekty związane:
5000001007 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
5000000026 klocek drzeworytniczy dwustronny Pieta, Cud w Walldürn
opracowanie dokumentu: Skibińska, Aneta, 2014.01.30,
instytucja: Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, Oddział MNP
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©