BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001090
<
104864_V_p.31_(1).jpg
https://drzeworyty.etnomuzeum.eu/midas/pictures/maxi/Etnografia/104864_V_p.31_(1).jpg
>
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 34,3 x 24,2 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Poznań
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący. Centralnie ukazana en face postać świętego Kazimierza z lilią i krzyżem w rękach. Odziany w płaszcz królewski obszyty gronostaje. Głowa zwieńczona koroną, otoczona okrągłą aureolą. Pukle włosów opadają na ramiona. Twarz Świętego uśmiechnięta. Wzrok skierowany na patrzącego. W tle kompozycji 14 gwiazdek. Z lewej kościół z dachem dwuspadowym, po prawej kościół z kopułą. Przy górnym brzegu grafiki wydzielone pole z napisem. Drzeworyt ręcznie kolorowany transparentnymi farbami w kolorach: żółtym, cielistym, błękitnym, pomarańczowym i różowym. Na rewersie pieczątka "31".
motyw ikonograficzny: architektura , aureola , gwiazda , korona , kościół , krzyż , kwiat (lilia) , święty Kazimierz Królewicz
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: S CASIMIRVS , (wzdłuż górnej krawędzi)
numer inwentarza: 104864 V (p.31)
uwagi: Pierwowzorem dla przedstawienia mógł być drzeworyt z 1521 roku, zamieszczony w żywocie Świętego napisanym przez legata papieskiego Fereniusza, przy czym różaniec trzymany przez św. Kazimierza tu zastąpiony został krzyżykiem. Za wzór posłużyć mogła także figura św. Kazimierza umieszczona nad sarkofagiem z Jego relikwiami w Katedrze w Wilnie. Ten typ ikonograficzny przedstawiający Świętego jako młodzieńca z krzyżem i lilią rozpowszechniały obrazy i obrazki dewocyjne, rozprowadzane między innymi przez jezuitów, oraz bazylianów - unitów, szczególnie krzewiących kult św. Kazimierza. Św. Kazimierz (1458 - 1484) był drugim synem Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Młodo zmarły w opinii świętości, kanonizowany został w 1604 r. Czczony jest między innymi jako patron Polski i Litwy, młodzieży litewskiej, kawalerów maltańskich. Drzeworyt pochodzi z teki, ofiarowanej Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przez Księgarnię M. Arcta w 1924 roku.
fotografia: Pracownia Fotografii Cyfrowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu , 2014
obiekty związane:
5000001084 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2014.08.21,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©