BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001091
<
104864_V_p_5_(1).jpg
https://drzeworyty.etnomuzeum.eu/midas/pictures/maxi/Etnografia/104864_V_p_5_(1).jpg
>
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 35,5 x 28,6 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Poznań
datowanie klocka drzeworytniczego: 1746-1755 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego. Przedstawia świętego Mikołaja w stroju liturgicznym biskupa, na który składa się obszerna lamowana kapa (płaszcz) upięta pod szyją, alba przepasana sznurem i mitra na głowie, na piersi krzyż. Święty prawą ręką błogosławi, w lewej trzyma pastorał i księgę na której spoczywają trzy kule. Głowę świętego otacza promienista aureola. Po jego prawej stronie klepkowy cebrzyk z trzema młodzieńcami. W głębi kompozycji mury kościołów z baniastymi wieżami na tle poziomych kresek. U góry w lewym rogu znajduje się napis odnoszący się do świętego, u dołu z lewej nieczytelny napis z odwróconymi literami, oraz sygnatura drzeworytnika(?). Wizerunek otacza dekoracyjna bordiura, którą tworzy ukośna kratownica i ornament kwiatowy. Drzeworyt kolorowany farbami wodnymi: niebieską, fioletową, żółtą, jasnozieloną, brązową i pomarańczową. Na rewersie pieczęć "5"
motyw ikonograficzny: alba , aureola , biskup , gest błogosławieństwa , infuła , kościół , księga , kwiat , młodzieniec , pastorał , płaszcz , sygnatura , święty Mikołaj
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: SANCTVS NIKOLAVS , (u góry) A[?] ICNAR E8RD , (odwrócone litery u dołu z lewej) E W , (sygnatura)
numer inwentarza: 104864 V (p. 5)
uwagi: Wizerunki św. Mikołaja w otoczeniu atrybutów związanych z dokonanymi cudami wskazują na ikonografię w typie zachodnim. Odbitka wg Kieszkowskiego wykonana została z klocka drzeworytniczego datowanego na połowę XVIII wieku. Autora klocka na podstawie sygnatury określa on mianem "Mistrz E.W.". Odbitka jest jedną ze zbioru opublikowanego przez Zygmunta Łazarskiego w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce". Drzeworyt pochodzi z teki, ofiarowanej Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przez Księgarnię M. Arcta w 1924 roku.
fotografia: Pracownia Fotografii Cyfrowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu , 2014
obiekty związane:
5000001084 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu.
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2014.08.27,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©