BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001296
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 35,6 x 29 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Gdańsk
datowanie klocka drzeworytniczego: 1701-1750 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego, ukazuje wielopostaciową kompozycję otoczoną bordiurą ornamentowaną wzorem geometrycznym. Na pierwszym planie, ukazana scena Ukrzyżowania na Golgocie ujęta w arkadę. Centralnie przedstawiony Chrystus na krzyżu, z biodrami osłoniętymi perizonium z węzłem na lewym boku. Wokół głowy aureola promienista. Krzyż zwieńczony titulusem, U dołu krzyża czaszka Adama leżąca na skrzyżowanych piszczelach. Z lewej strony Matka Boska, z prawej św. Jan Ewangelista, obie postacie stoją zwrócone w stronę krzyża, ujęte konwencjonalnie (w długich fałdowanych szatach, z rękami złożonymi na piersi, głowami otoczonymi aureolami). Na drugim planie przedstawiona starotestamentowa scena z Księgi Liczb (21:9)- Mojżesz wskazuje ludziom miedzianego węża zawieszonego na drzewcu. W głębi namioty i góry. W górnej części kompozycji, nad obramowaniem umieszczono otwarte pole z fragmentarycznie czytelnym napisem wykonanym szwabachą. Rewers: pieczęć z cyfrą "3".
motyw ikonograficzny: aureola , Chrystus na krzyżu , krzyż , Matka Boska , Mojżesz , święty Jan Ewangelista , titulus , zwierzę (wąż)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: Christusam Cr[...] , (górna krawędź) INRI , (titulus)
numer inwentarza: Gr.Al.4074 (3)
uwagi: Drzeworyt jest prawdopodobnie ilustracją książkową. J.Kieszkowski datuje go na pierwszą połowę XVIII wieku, jako pierwowzór wskazuje grafikę Albrechta Durera. Teka, w której znajduje się drzeworyt, trafiła do zbiorów Biblioteki Gdańskiej między 1945 a 1975 r.
fotografia: Mikrofilm-Center , 2016
obiekty związane:
5000001293 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2016.04.01,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©