BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001316
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 32,9 x 26 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Gdańsk
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800 datowanie odbitki: 1921
opis: Drzeworyt ujęty w prostokąt stojący, przedstawia św. Wincentego Ferreriusza, wypędzającego czarty z nawiedzonego miasta. Święty ukazany jest na pierwszym planie z prawej, w przepasanej szacie do kolan, długim płaszczu i w butach z cholewami.Prawą ręką trzyma za rogi klęczącego diabła, w lewej unosi poskromionego węża. Klęczący diabeł ukazany z prawego profilu jest hybrydą człowieka i zwierzęcia, której ciało pokrywa sierść, z tułowia wyrasta ogon, a na plecach skrzydła. Łapy zakończone są pazurami. Na drugim planie schematycznie ukazane miasto. Pośrodku wieża z postacią w koronie, ku której kieruje się drugi diabeł, stojący na szczycie niższej wieży po lewej. W lewym, górnym rogu na obłoku klęczy anioł, w prawej ręce trzymający podwójny krzyż lotaryński, w lewej koronę. Rewers: pieczęć "21".
motyw ikonograficzny: anioł , diabeł , korona , krzyż , miasto , Święty Wincenty Ferreriusz
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: WINCEN T EGO , (u dołu)
numer inwentarza: Gr. Al. 4074 (21)
uwagi: Wincenty Ferreriusz, hiszpański dominikanin, kaznodzieja, ur. ok. 1350 w Walencji, zm. 5 kwietnia 1419 w Vannes. Zabiegał o położenie kresu wielkiej schizmie zachodniej, występował przeciwko katarom i waldensom. Przez wiele lat życia zakonnego Ferreriusz uczył filozofii i teologii. Według legendy powołanie do głoszenia Ewangelii święty otrzymał w cudowny sposób. Podczas ciężkiej choroby ukazał mu się Jezus Chrystus, który uzdrowił go i dał polecenie ruszenia w świat, by głosić Słowo różnym narodom. Odtąd św. Wincenty poświęcił się z oddaniem wędrownemu kaznodziejstwu. W ciągu dwudziestu lat wędrówek misyjnych nauczał m.in. w Hiszpanii, Francji i Włoszech. Słuchaczy zachęcał do nawrócenia i pokuty w obliczu zbliżającego się Sądu Ostatecznego, jego żarliwe kazania gromadziły rzesze ludzi żywo reagujących na jego słowa. Miał dar języków i przepowiadania przyszłości, oraz moc czynienia cudów - wskrzeszał umarłych, rozmnażał chleb i uzdrawiał chorych. W 1458 roku kanonizowany, wspomnienie liturgiczne przypada 5 kwietnia. Tradycyjnie czczony był jako patron dobrych małżeństw i dobrej śmierci. Do niego o pomoc modlono się w czasie bólów głowy, w gorączce, bezpłodności. Szczególnie czcili go epileptycy, ceglarze, murarze, hydraulicy. U Kieszkowskiego drzeworyt błędnie rozpoznany jako wizerunek św. Jerzego, a napis "Wincentego" odczytany został jako sygnatura autora. Paulius Galaune na podstawie analizy porównawczej zalicza klocek drzeworytniczy do kręgu prac tzw. "rzeźbiarza Michała Archanioła".
fotografia: Mikrofilm-Center , 2015
obiekty związane:
5000001293 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2016.10.24,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©