BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001514
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 33,6 x 27,4 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1746-1755 datowanie odbitki: 1921
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący, dwustrefowa. Przedstawia Świętą Rodzinę, nad nią błogosławiącego Boga Ojca i wzlatującą Gołębicę Ducha Świętego. Matka Boska ukazana z lewej strony wizerunku, prowadzi za rękę Dzieciątko, idące między nią a św. Józefem. Madonna i św. Józef mają głowy opromienione kolistymi nimbami. Ob oje spoglądają na Jezusa. Ubrani są w powłóczyste, suto marszczone szaty. Dzieciątko ma na sobie przepasaną sukienkę i płaszcz, głowę otacza aureola. W strefie górnej Bóg Ojciec ukazany w półpostaci, pomiędzy skłębionymi na niebie chmurami, z promienistą aureolą dokoła głowy i rozpostartymi ramionami. Poniżej Gołębica Ducha Świętego. U U dołu drzeworytu umieszczono napis z niektórymi literami w odbiciu lustrzanym. Na rewersie pieczęć "12".
motyw ikonograficzny: Bóg Ojciec , Dzieciątko Jezus , Gołębica Ducha Świętego , kwiat (lilia) , Matka Boska , Święta Rodzina , święty Józef
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: MARIA IeZVS IOSeF , (u dołu)
numer inwentarza: Biblioteka Główna ASP, Nr inw. 1544, sygn. E 26 (12)
uwagi: Kieszkowski datuje klocek drzeworytniczy z którego wykonano odbitkę na połowę XVIII wieku, nieznanego autora określa mianem "Mistrz Powrotu z Egiptu". Jako pierwowzór ikonograficzny wskazuje miedzioryt Schelte a Bolswerta (1586-1659), który powstał na podstawie obrazu Rubensa. Odbitka jest jedną ze zbioru opublikowanego przez Zygmunta Łazarskiego w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce". Klocek drzeworytniczy z którego wykonano odbitkę, pochodził z terenu Żmudzi. Kieszkowski datował go na połowę XVIII wieku. Nieznanego autora tego klocka określał mianem "Mistrz św. Heleny", któremu przypisywał autorstwo kilku innych drzeworytów zamieszczonych w Tece. Klocek z którego odbito drzeworyt, zaginął w czasie II wojny w Warszawie. W Tece zachowanej w zbiorach ASP znajdują się 3 identyczne drzeworyty, o takiej samej kolorystyce, oznaczone tą samą pieczęcią "12".
fotografia: Holnicki-Szulc, Wojciech , 2016
obiekty związane:
5000001505 teka grafik Teka Łazarskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2020.11.13,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©