BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000647
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 27,5 x 31,5 cm
datowanie odbitki drzeworytniczej: 1801-1850
opis: Odbitka zachowana fragmentarycznie, pierwotnie w kompozycji pionowej, ukazuje Matkę Boską z Dzieciątkiem na lewym ramieniu. Madonna przedstawiona jako Hodegetria (Przewodniczka), która charakterystycznym gestem prawej ręki wskazuje na małego Zbawiciela. Dzieciątko prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma zamkniętą księgę. Postacie mają na sobie szaty bogato zdobione wzorem roślinnym, włosy Matki Boskiej okrywa welon, głowy obojga otaczają okrągłe aureole, wieńczą korony (korona Madonny z monogramem Chrystusa IHS, sercem i kamieniami, korona Dzieciątka z monogramem maryjnym wiązanym, który tworzą stylizowane litery składające się na imię MARYA). U dołu znajdowało się prawdopodobnie wyobrażenie sukienki z monogramem IHS, z której zachował się jedynie widniejący w środku krzyż. W obu górnych narożach symetrycznie ujęte zasłony ułożone w draperie z węzłami. Wzdłuż górnego brzegu poprowadzono pas z częściowo czytelnym napisem, który sugeruje, że chodzi o cudowny wizerunek Matki Boskiej Sokalskiej.
stan zachowania: zachowany fragmentarycznie
napisy i znaki: OBRAZ CVDOW M (S?)OKA , (wzdłuż górnej krawędzi) IHS , (na koronie Madonny) MARYA , (na koronie Dzieciątka)
numer inwentarza: 29796 MNW
uwagi: Drzeworyt pochodzi z kolekcji Bronisława Bojakowskiego, do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie zakupiony w 1920 r. Link do bazy Muzeum Narodowego w Warszawie: http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?showContent=tru, id=9955
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.03.03,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©