BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000662
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 35,6 x 29,8 cm
datowanie klocka drzeworytniczego: 1823? datowanie odbitki drzeworytniczej: 1939ante?
opis: Kompozycja dwustrefowa. W górnej strefie pośrodku, otoczone promieniami ograniczonymi podwójną linią Oko Opatrzności w kształcie trójkąta równobocznego z okiem i brwią. Wokół obłoki i wyłaniające się z nich cztery putta. Ku dolnej strefie wyciągają się ukazujące się spod obłoków dwie ręce w rękawach. Dłoń po lewej rzuca ludziom pięć czarnych okrągłych bochenków. Dłoń po prawej sypie ziarno ptactwu. W dolnej strefie po lewej na ukwieconej, pełnej liści ziemi klęczą ze złożonymi rękami kobieta i mężczyzna, zwróceni w prawo ku spadającym z nieba bochenkom. Ziarno zbierają trzy ptaki siedzące na murawie po prawej stronie. Dwa inne ptaki siedzą na liściastych koronach dwóch drzew. Jedno z nich ukazano pośrodku dolnej strefy kompozycji, drugie po prawej stronie. Wzdłuż dolnej krawędzi widnieje inskrypcja w dwóch wierszach, do odczytywania kolejno - najpierw wiersz dolny, potem górny. Kompozycję otacza obramowanie z dwóch równoległych linii.
motyw ikonograficzny: brew , chleb , dłoń , drzewo , kobieta , mężczyzna , obłok , Oko Opatrzności , promień , ptak , putto , ręka , skrzydło , trawa , ziarno
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: BOZE,KTORYŚ,OPATRNŚCIĘ,SWOYĘ,PIĘĆ,TYSIECY,MEZOW,PIECIą CHLEBAMY Y DWIEMA.RYBAMI.NAKARMIŁ.ZMIŁUJSIę NADN , (wzdłuż dolnej krawędzi, wiersze w odwróconej kolejności)
numer inwentarza: Gr.Pol.2293 MNW
uwagi: Klocek drzeworytniczy znajduje się w zbiorach Muzeum Lubelskiego w Lublinie. Na rewersie widnieje wizerunek Świętej Rodziny oraz sygnatura wykonawcy.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2013.03.07,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©