BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000608
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 35 x 28,2 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1701-1750 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego, ukazuje wielopostaciową kompozycję otoczoną bordiurą ornamentowaną wzorem geometrycznym, w górze umieszczono pole z fragmentarycznie czytelnym napisem wykonanym szwabachą. Na pierwszym planie scena Ukrzyżowania na Golgocie ujęta w arkadę. Centralnie ukazany Chrystus na krzyżu, który ma biodra osłonięte perizonium z węzłem na lewym boku, jego głowę otacza aureola promienista. Krzyż zwieńcza titulus, u dołu widnieje czaszka Adama leżąca na skrzyżowanych piszczelach. Z lewej strony stoi Matka Boska, z prawej św. Jan Ewangelista, obie postacie ujęte konwencjonalnie (w długich fałdowanych szatach, z rękami złożonymi na piersi, głowami otoczonymi aureolami). Na drugim planie widać starotestamentową scenę z Księgi Liczb (21:9), tj. Mojżesza pośród ludzi, spoglądających na miedzianego węża zawieszonego na drzewcu, w oddali namioty i góry. Kompozycja wykonana cienką, precyzyjną kreską, światłocień oddany gęstym szrafowaniem.
motyw ikonograficzny: aureola , Chrystus na krzyżu , krzyż , Mojżesz , Najświętsza Maria Panna , święty Jan Ewangelista , titulus , zwierzę (wąż)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: Christusam Cr[...] , (górna krawędź) INRI , (titulus)
numer inwentarza: Gr 3641/17
uwagi: Przykład drzeworytu nieludowego w Tece Łazarskiego, prawdopodobnie ilustracja książkowa. J.Kieszkowski datuje drzeworyt na pierwszą połowę XVIII wieku, jako pierwowzór wskazuje grafikę Albrechta Durera.
fotografia: Dąbrowska, Krystyna , 2012
obiekty związane:
5000000552 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2012.12.29,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©