BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001152
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 15,6 x 20,7 cm
datowanie odbitki graficznej: przed 1968 r.
opis: Na pierwszym planie w centralnej części kompozycji ukazany Chrystus Upadający, odziany w długą, sfałdowaną szatę, spod której wystaje naga stopa. Lewą ręką Chrystus wspiera się o ziemię, prawą obejmuje przygniatający Go krzyż. Głowa Chrystusa zwieńczona koroną cierniową, spod której wystają włosy. Twarz przedstawiona schematycznie, okolona brodą. Przed Chrystusem wyrasta duży, piękny kwiat na długiej, ulistnionej łodydze. W dalszej części kompozycji, po prawej stronie ukazany frontalnie budynek kościoła z trzema wieżami. Obok kościoła drzewko z rozłożystą koroną. W lewym górnym rogu przedstawiony, również od frontu mały domek. Całość drzeworytu otoczona białą, prostą ramką.
motyw ikonograficzny: Chrystus , dom , drzewo , korona cierniowa , kościół , krzyż , kwiat
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: PME 33650/9
uwagi: Odbitka należy do zespołu drzeworytów zawartych we wspólnej tece pt. Piecątki Beskidzkie Jędrzeja Wowra. Drzeworyty te, zebrane przez Eugeniusza Przybyłę i Andrzeja Piwowarczyka zakupiono do kolekcji PME w 1968 r. W tece znajduje się 10 odbitek drzeworytniczych, z których 9 odbito z klocków Jędrzeja Wowry . Autorem dwóch odbitek z tego zespołu jest artysta grafik Jan Hrynkowski.
fotografia: Koprowski, Edward , 2013
obiekty związane:
5000000332 klocek drzeworytniczy jednostronny Upadek pod krzyżem
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2014.10.16,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©