BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000326
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 33,6 x 26,6 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Drzewce
datowanie klocka drzeworytniczego: 1746-1755 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący. Centralnie ukazana św. Helena w 4/5 postaci, lekko zwrócona na lewo. Odziana w długą suknię suto marszczoną oraz płaszcz podbity gronostajem.Głowa świętej zwieńczona zamkniętą koroną i otoczona promienistą aureolą, lekko uniesiona. Święta Helena obejmuje rękami duży krzyż, kierując na niego spojrzenie. Prawą dłonią podtrzymuje też berło oraz 3 przeskalowane gwoździe(?). W tle, w prawym, dolnym rogu widoczny kościół z 3 wieżami. Nad nim, na wydzielonym pasie napis. Z lewej stylizowane kwiaty. W górnej części obłoki. Drzeworyt kolorowany farbami transparentnymi: niebieskimi, błękitnymi, różowymi, żółtymi, pomarańczowymi.
motyw ikonograficzny: berło , gwóźdź , kościół , krzyż , kwiat , święta Helena
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: SHELENA , (w tle kompozycji, z prawej)
numer inwentarza: MMP/E/5820
uwagi: Drzeworyt odbity z jednego z klocków, odnalezionych wg J. Kieszkowskiego w nie określonym bliżej klasztorze na pograniczu Żmudzi i Prus Wschodnich. Święta Helena - cesarzowa i matka Konstantego Wielkiego, czczona jest jako święta w kościele katolickim i prawosławnym. Fundatorka licznych bazylik, słynęła również z hojności i miłosierdzia w stosunku do ubogich. Według tradycji miała odnaleźć relikwie Krzyża Świętego. Patronka wielu miast (m.in. Frankfurtu), farbiarzy, wytwórców igieł i gwoździ. Przedstawiana zwykle w cesarskim stroju, z krzyżem, 3 gwoździami, kościołem (lub jego modelem). W Polsce szczególnie czczona w sanktuarium Święty Krzyż na Łysej Górze, gdzie przechowywane są relikwie Krzyża Świętego.
fotografia: Piaskowski, Grzegorz , 2012
obiekty związane:
5000000322 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Mazowieckim w Płocku
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2012.09.21,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©