BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000245
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 31,7 x 19,8 x 2,8 cm
miejsce pochodzenia: Płazów miejsce pozyskania: Płazów
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1838?
opis: Awers. Wśród obłoków przedstawione do połowy postacie Matki Bożej oraz koronujących ją Chrystusa z krzyżem i Boga Ojca. Szaty ukazanych postaci suto marszczone, podkreślone licznymi szrafowaniami. Płaszcz Matki Boskiej ozdobiony ornamentem roślinnym, wykonanym techniką białorytu (tonowo). Maria ukazana centralnie, prawą rękę przykłada do piersi. Lewą odchyla na bok, wskazując w dół. Jej głowa i wzrok skierowane w miejsce, w które kieruje lewą dłoń. Nad Marią Duch Święty pod postacią gołębicy. W prawym, dolnym rogu nieukończony napis w lustrzanym odbiciu. Rewers. Z lewej św. Piotr z kluczami, z prawej św. Paweł z mieczem i zamkniętą księgą. Płaszcze obu postaci zdobione ornamentem roślinnym, wykonanym techniką białorytu - analogicznie jak na awersie (szata Matki Boskiej). W tle świątynia z trzema baniastymi kopułami. Nad nią ornament złożony z drobnych kwiatków. U dołu napis w lustrzanym odbiciu.
motyw ikonograficzny: klucz , korona , Koronacja Najświętszej Marii Panny , kościół , krzyż , Matka Boska , miecz , obłok , święty Paweł , święty Piotr , Trójca Święta
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: W S: K , (awers, w prawym, dolnym rogu) S PIO++A I PAWLA W: , (rewers, wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: 7805 MEK
uwagi: Koronacja Matki Bożej to popularny w kościele zachodnim motyw, zaczerpnięty z grafiki dewocyjnej. Św. Paweł czczony jest jako patron tkaczy i powroźników, oraz orędownik w czasie gradobicia. Św. Piotrowi w opiekę polecali się szczególnie kowale i blacharze. Według polskich wierzeń ludowych od dnia święta obu apostołów (29 czerwca) w lesie zaczynają rosnąć grzyby. To jeden z trzynastu zachowanych klocków drzeworytniczych, odbijanych w warsztacie Macieja Kostryckiego i jego rodziny z Płazowa. W 1891 r. kolekcjonerka Maria Dembowska z Zakopanego pozyskała do swoich zbiorów pierwszą ich partię, zaś w 1899 r. po śmierci Macieja Kostryckiego juniora pozostałe matryce do odbijania drzeworytów. W 1921 r. nowa właścicielka przekazała jeden z nich do zbiorów krakowskiego Muzeum Etnograficznego (7802/MEK). Po jej śmierci w 1922 r. jedenaście klocków drzeworytniczych trafiło do spokrewnionego ze zbieraczką Józefa Mehoffera, zaś jedna do zaprzyjaźnionej z nią Wandy Lilpopowej. Dzięki zaangażowaniu i ofiarności wielu osób, szczególnie za namową Jadwigi Korniłowiczowej córki Henryka Sienkiewicza oraz Juliusza Zborowskiego dyrektora Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, niezwykle cenny zbiór ofiarowany został przez nowych właścicieli Muzeum Etnograficznemu w Krakowie (1926 r.). Kompozycja wykazuje podobieństwo z grafiką, pochodzącą z 1. połowy XVIII wieku rytowaną przez Balthasara Sigismunda Setletzky'ego wg rysunku Lorenza Haid'a pt. "Koronacja Matki Boskiej". Być może ta grafika, lub jej interpretacja posłużyły za wzór dla drzeworytnika przygotowującego klocek.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000412 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Koronacja Matki Boskiej
5000000414 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Koronacja Matki Boskiej
5000000415 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Koronacja Matki Boskiej
5000000416 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Koronacja Matki Boskiej
5000000419 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Koronacja Matki Boskiej
5000000420 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Piotr i święty Paweł
5000000421 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Piotr i święty Paweł
5000000422 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Piotr i święty Paweł
5000000524 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Koronacja Matki Boskiej
5000000525 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Piotr i święty Paweł
5000000658 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Koronacja Matki Boskiej
5000000672 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Piotr i święty Paweł
5000001098 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Koronacja Matki Boskiej
5000001173 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Piotr i święty Paweł
5000001335 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Koronacja Matki Boskiej
5000001346 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Piotr i święty Paweł
5000001360 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Piotr i święty Paweł
5000001553 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Koronacja Matki Boskiej
5000001566 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Piotr i święty Paweł
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2012.02.27,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©