BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000635

Matka Boska Różańcowa

warianty tytułu: Matka Boska ofiarowująca różańce świętemu Dominikowi i świętej Katarzynie Sieneńskie

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 26,2 x 17 cm
datowanie odbitki drzeworytniczej: 1801-1900
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego na papierze kremowym, przedstawia wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem, świętą Katarzynę Sieneńską i świętego Dominika, oraz siedem scen z życia Matki Boskiej i osiem z życia Chrystusa. Madonna z Dzieciątkiem została ukazana w centrum kompozycji, w łukowato sklepionej niszy. Maria tronując spogląda na świętego Dominika u jej stóp i wręcza mu różaniec. Nagie Dzieciątko stoi na prawym kolanie Madonny i kieruje spojrzenie w dół na modlącą się świętą, wyciągając w jej stronę prawą rączkę z różańcem. Nad głową Matki Boskiej wzlatują dwa anioły z koroną, wyżej ukazano opromienioną Gołębicę Ducha Świętego. U dołu, wzdłuż niszy horyzontalnie umieszczono napis majuskułą. Piętnaście scen przedstawiających życie Matki Boskiej i Chrystusa umiejscowiono w okrągłych medalionach wzdłuż brzegów drzeworytu. W górnych narożnikach znajdują się esowate ozdobniki.
motyw ikonograficzny: anioł , Chrystus koronowany cierniem , Chrystus na krzyżu , Chrystus niosący krzyż , Chrystus przy kolumnie , Dwunastoletni Jezus nauczający w świątyni , Gołębica Ducha Świętego , korona , Koronacja Najświętszej Marii Panny , Matka Boska z Dzieciątkiem , medalion , Nawiedzenie świętej Elżbiety , Ofiarowanie Jezusa w świątyni , Pasja Chrystusa , różaniec , święta Katarzyna Sieneńska , święty Dominik , Wniebowzięcie Najświętszej Panny Marii , Zmartwychwstanie Pańskie , Zwiastowanie
napisy i znaki: S.M. SACRATISS.ROSSARII , (w dolnej części odbitki)
numer inwentarza: 29413 MNW
uwagi: Grafika związana z propagowaniem modlitwy różańcowej jako formy kultu Matki Boskiej w kościele rzymsko-katolickim, inspirowana tradycjami dominikańskimi. Odbitka pochodzi z kolekcji Ludwika Markusa, dar z 1920 roku. Do grafiki odciśniętej z tego samego klocka, a przechowywanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie dołączona była kartka z odręcznym tekstem, z którego wynika, że klocek, z którego ją wykonano, na początku XX w. znajdował się w Muzeum Techniczno-Przemysłowym w Krakowie, podarowany 6 maja 1902 r. przez Marka Schwarca, krakowskiego antykwariusza. (Badania zespołu WMDL w 2013 r.)
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000016 odbitka graficzna Matka Boska Różańcowa
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.01.11, 2014.10.20,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©