BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000050

Chrystus na krzyżu

warianty tytułu: Chrystus Ukrzyżowany, Obraz Pana Jezusa Kalwaryjskiego

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie ręczne
wymiary: 35 x 30 cm
miejsce powstania: Polska miejsce pochodzenia: Podhale?
datowanie odbitki graficznej: 1801-1900
opis: Drzeworyt przedstawia ukrzyżowanego Jezusa oraz Marię i św. Jana. Jezus przybity do krzyża ukazany centralnie. Okryty brązowym perizonium, udrapowanym na prawym biodrze. Głowa Ukrzyżowanego opada na prawe ramię, zwieńczona koroną cierniową i otoczona nimbem w postaci trzech wiązek cynobrowych promieni. Twarz okolona krótkim, ciemnym zarostem. Oczy zamknięte. Na tułowiu zarysowane żebra i brzuch. Z ciała spływają pojedyncze krople krwi. Na prawym boku zaznaczona cynobrowa rana. Krzyż do którego przybito Jezusa koloru czarnego. W jego dolnej części nieporadnie przedstawiona czaszka Adama. W górnej części titulus, z napisem "INRI". Nad krzyżem, powyżej dłoni Jezusa dwa putta o niebieskich (z lewej), niebieskich i cynobrowych skrzydłach (z prawej). Pod belką poprzeczną słońce (z prawej) i księżyc (z lewej) o cechach antropomorficznych, otoczone niebiesko - cynobrowymi obłokami. Poniżej, w lewej części kompozycji Matka Boska, nieznacznie skierowana w stronę krzyża, ukazana w cynobrowej sukni i niebieskim płaszczu. Z głowy otoczonej okrągłym, brązowym nimbem, spływa welon. Maria lewą rękę przykłada do piersi, prawą - uniesioną na wysokość piersi, odchyla na bok. Po prawej stronie kompozycji lekko zwrócony w stronę krzyża święty Jan. Odziany w niebieską szatę, spod której wystają bose stopy oraz w suto marszczony, cynobrowy płaszcz. Wokół głowy okrągły, brązowy nimb. Twarz młodzieńcza, bez zarostu. Wzrok skierowany na Ukrzyżowanego. Święty odchyla lewą rękę na bok, prawą przykłada do piersi. W głębi kompozycji widoczne zabudowania Jerozolimy. Przy dolnej krawędzi, na wydzielonym polu napis. Odbitka mocno zabrudzona i pomięta, z ubytkami. Jaśniejsze ślady wokół brzegów grafiki świadczą, ze drzeworyt oprawiony był w ramki.
motyw ikonograficzny: anioł , Chrystus na krzyżu , czaszka Adama , krew , księżyc , Matka Boska , obłok , słońce , święty Jan Ewangelista
stan zachowania: zły
napisy i znaki: OBRAZPANAYEZUSAKALXARYISXIEGOX , (wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: S/1336/MT
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2011.08.19,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©