BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001151
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 21,6 x 15,7 cm
datowanie odbitki graficznej: przed 1968 r.
opis: Drzeworyt stanowi element zespołu - teki Piecątki beskidzkie. Na pierwszym planie przedstawiony Chrystus wiszący na krzyżu. Przepasany jest perizonium, twarz ukazaną schematycznie okala broda, głowę zwróconą w prawą stronę wieńczy korona cierniowa. Na krzyżu, nad głową Chrystusa inskrypcja. Obok krzyża, w prawej części kompozycji na wysokim postumencie znajduje się kogut. Nad nim, w białym geometrycznym polu koło. Po lewej stronie kompozycji, wsparte o krzyż ukazane są wysoka drabina i włócznia. Otoczone są bujnym kwiatem i gałązką, na której siedzi mały ptaszek. Nad krzyżem, w górnych rogach dwie gwiazdki. W dolnej części drzeworytu figury geometryczne i między nimi symbole Męki Pańskiej: obcęgi i młotek. Całość drzeworytu otoczona prostą białą ramką.
motyw ikonograficzny: Chrystus na krzyżu , gwiazda , insygnia Męki Pańskiej , insygnia Męki Pańskiej (drabina) , insygnia Męki Pańskiej (młotek) , insygnia Męki Pańskiej (obcęgi) , insygnia Męki Pańskiej (włócznia) , kwiat , ptak , zwierzę (kogut)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: INRI , (na krzyżu, nad głową Chrystusa)
numer inwentarza: PME 33650/8
uwagi: Odbitka należy do zespołu drzeworytów zawartych we wspólnej tece pt. Piecątki Beskidzkie Jędrzeja Wowra. Drzeworyty te, zebrane przez Eugeniusza Przybyłę i Andrzeja Piwowarczyka zakupiono do kolekcji PME w 1968 r. W tece znajduje się 10 odbitek drzeworytniczych, z których 9 odbito z klocków Jędrzeja Wowry . Autorem dwóch odbitek z tego zespołu jest artysta grafik Jan Hrynkowski.
fotografia: Koprowski, Edward , 2013
obiekty związane:
5000000306 klocek drzeworytniczy jednostronny Chrystus na krzyżu
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2014.10.15,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©