BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000246

Chrystus na krzyżu

warianty tytułu: Obraz Pana Jezusa Kalwaryjskiego, Chrystus Ukrzyżowany

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 14,3 x 11,2 cm
datowanie klocka drzeworytniczego: 1822 datowanie odbitki drzeworytniczej: po 1822
opis: Drzeworyt ukazuje scenę na Golgocie: Chrystusa Ukrzyżowanego, Matkę Boską Bolesną i świętego Jana Ewangelistę. Kompozycja jest ujęta w prostokątną ramkę, u dołu posiada poziomy pas z napisem, jej fragmenty są kolorowane przy użyciu szablonu; kolorem czerwonym zostały podkreślone nimby postaci, partie stroju, brzegi titulusa i wota w kształcie serc umieszczone nad poziomą belką krzyża. Matka Boska stoi po lewej stronie od widza, ręce trzyma złożone razem jak do modlitwy a jej pierś przeszywa miecz. Po prawej stronie znajduje się św. Jan, który w lewej ręce trzyma księgę a prawą przytyka do nóg Jezusa. Ciało Ukrzyżowanego zwisa z krzyża ułożone ekspresyjnie ze zgiętym tułowiem i nogami. Jego głowa otoczona nimbem i koroną cierniową opada na prawe ramię, na prawej nodze zaznaczono strugę kropel krwi spływających z rannego boku. Tło drzeworytu jest białe z symetrycznie rozmieszczonymi drobnymi czterema kwiatami (?). Twórca grafiki zadbał o szczegóły najważniejszych partii wizerunku, starając się zagęszczonym szrafowaniem ukazać światłocień postaci, fałdy stroju oraz boczne płaszczyzny krzyża. Papier pożółkły, w prawym górnym narożniku ciemna plama.
motyw ikonograficzny: Chrystus na krzyżu , korona cierniowa , Matka Boska Bolesna , miecz , święty Jan Ewangelista , titulus
stan zachowania: zły
napisy i znaki: O:PANA:IEZUSA KLWARY:1822 , (u dołu kompozycji) PA[?]K[?] , (w prawym dolnym rogu)
numer inwentarza: I.20467 BJ
fotografia: Duda, Tadeusz , 2011
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2012.02.27,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©