BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

miano artysty: Michura, Piotr
uwagi: Absolwent Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Nauczyciel akademicki. Autor koncepcji plastycznej Wirtualnego Muzeum Drzeworytów Ludowych oraz wydanej przez Muzeum Etnograficzne im. S. Udzieli w Krakowie w 2001 r. teki "Drzeworyty Ludowe z Płazowa".
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2011.05.05,
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©