BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000039
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 34 x 25 cm
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1900 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1939ante
opis: U dołu kompozycji widnieją: postać Matki Boskiej i św. Franciszka. Ukazana po prawej Maria w pofałdowanej szacie, z wężem u stóp, ma ręce złożone do modlitwy i lekko uniesioną głowę, otoczoną aureolą z gwiazdami. Jest zwrócona w lewo ku św. Franciszkowi w habicie przepasanym sznurem z różańcem zwisającym przy boku. Święty ma laskę pielgrzymią, a nad głową niewielką aureolę z drobnymi promieniami. Dłonie trzyma złożone na piersiach, a głowę uniesioną do góry. Pomiędzy postaciami widnieje kaplica z kopułą, zwieńczoną sygnaturką z krzyżem. Po bokach ukazano dwa liściaste drzewa. Nad kaplicą pomiędzy dwiema wiązkami promieni znajdują się trzy uskrzydlone anielskie głowy. W górnej strefie kompozycji widnieją postacie Trójcy Świętej. Po lewej wśród obłoków zasiada Bóg Ojciec trzymający w lewej ręce opuszczone berło, a prawą dłonią przytrzymujący dużą kulę ziemską. Po prawej Chrystus z krzyżem wskazujący na swoje rany. Pośrodku, wśród promieni wlatuje Duch Święty w postaci Gołębicy. Wzdłuż górnej krawędzi widnieje nieczytelny napis.
motyw ikonograficzny: anioł , aureola , berło , Bóg Ojciec , Chrystus , drzewo , Gołębica Ducha Świętego , kaplica , krzyż , laska pielgrzymia , Matka Boska , obłok , promień , rana , święty Franciszek
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: nieczytelne , (wzdłuż górnej krawędzi)
numer inwentarza: 10861 MEK
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000034 klocek drzeworytniczy dwustronny Święta Rodzina, Matka Boska i Święty Franciszek
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2011.08.10,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©