BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000070
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 37 x 26,5 cm
miejsce powstania: Kraków miejsce pozyskania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1850? datowanie odbitki drzeworytniczej: 1970-1971
opis: Kompozycja ujęta w prostokąt stojący, przedstawiająca Chrystusa na krzyżu. Duży krzyż zwieńczony titulusem ukazany centralnie. Na nim zawieszone mocno wygięte ciało Chrystusa. Biodra osłonięte perizonium, upiętym na prawym boku. Głowa zwieńczona koroną cierniową, przechylona na prawą stronę, opada w dół. Z prawego boku oraz z przebitych dłoni wypływają strumienie krwi. Ekspresję martwego ciała uwydatnia rytm ukośnych kresek, którymi pokryta jest postać Chrystusa. Na wysokości głowy Jezusa, po obu stronach krzyża napis: "SIS XC". Tło kompozycji pokryte jest gęstą, regularną siecią poziomych kresek. Ich rytm zaburzają dwa potrójne rzędy kropel krwi spływającej ze zranionych rąk do dołu kompozycji. Przy dolnej krawędzi napis.
motyw ikonograficzny: Chrystus Milatyński , Chrystus na krzyżu , krew (kropla) , krzyż , perizonium , titulus
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZ PANAIEZUSAMILATYNSKIEGO I O. , (u dołu kompozycji) SIS XC , (w górnej części kompozycji) I O. , (w prawym dolnym rogu)
numer inwentarza: 46388 MEK
uwagi: W zbiorach Muzeum Etnograficznego w Krakowie znajdują się inne drzeworyty odbite przez J. Lisowskiego z tego samego klocka z pierwszej połowy XIX w., przechowywanego w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Oznaczone są tym samym numerem inwentarzowym i literami (a-e).
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000218 klocek drzeworytniczy dwustronny Matka Boska Sokalska, Chrystus Milatyński
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2011.08.30,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©