BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000090

Chrystus Ukrzyżowany z Kobylanki

warianty tytułu: Chrystus Ukrzyżowany, Chrystus na krzyżu, Chrystus Kobylański

klocek drzeworytniczy jednostronny

materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny tonowy
wymiary: 15,5 x 9,8 x 2,6 cm
miejsce pochodzenia: Płazów miejsce pozyskania: Płazów
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?/1838?
opis: Drzeworyt przedstawia Chrystusa na krzyżu, otoczonego po obu stronach udrapowaną kotarą oraz wotami: z prawej w kształcie serca, z lewej stopy ludzkiej. Głowa z cierniową koroną przechylona na lewe ramię, spod korony spływają krople krwi, włosy spadają na ramiona. Biodra okrywa fałdowane perizonium, stopy przebite jednym gwoździem, złożone razem prawa na lewej. Na szczycie krzyża tabliczka z trudnym do odczytania napisem INRI, belki krzyża zaznaczone wyraźnymi kreskami. Draperia kotary zdobiona motywem jodełki o ząbkowanym brzegu. U dołu kępki trawy, zaś po obu stronach krzyża dwa kwiaty przypominające róże. Tło jednolite, całość drzeworytu ujęta w ramkę.
motyw ikonograficzny: Chrystus Kobylański , Chrystus na krzyżu , korona cierniowa , kotara , krew (kropla) , kwiat (róża) , perizonium , trawa , wotum (serce) , wotum (stopa)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: IN[..] , (na pionowym ramieniu krzyża)
numer inwentarza: 7810 MEK
uwagi: Jeden z trzynastu zachowanych klocków drzeworytniczych, pochodzących z warsztatu Macieja Kostryckiego i jego rodziny z Płazowa. W 1891 r. kolekcjonerka Maria Dembowska z Zakopanego pozyskała do swoich zbiorów pierwszą ich partię, zaś w 1899 r. po śmierci Macieja Kostryckiego juniora pozostałe matryce do odbijania drzeworytów. W 1921 r. nowa właścicielka przekazała jeden z nich do zbiorów krakowskiego Muzeum Etnograficznego (7802/MEK). Po jej śmierci w 1922 r. jedenaście klocków drzeworytniczych trafiło do spokrewnionego ze zbieraczką Józefa Mehoffera, zaś jedna do zaprzyjaźnionej z nią Wandy Lilpopowej. Dzięki zaangażowaniu i ofiarności wielu osób, szczególnie za namową Jadwigi Korniłowiczowej córki Henryka Sienkiewicza oraz Juliusza Zborowskiego dyrektora Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, niezwykle cenny zbiór ofiarowany został przez nowych właścicieli Muzeum Etnograficznemu w Krakowie (1926 r.). W 2011 roku podczas pełnej konserwacji klocka drzeworytniczego, na jego rewersie odsłonięte zostało malowidło wykonane farbą olejną, przedstawiające św. Jana Nepomucena z krzyżem i aureolą z gwiazd.
obiekty związane:
5000000095 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Chrystus Ukrzyżowany z Kobylanki
5000000111 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Chrystus Ukrzyżowany z Kobylanki
5000000112 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Chrystus Ukrzyżowany z Kobylanki
5000000113 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego jednostronnego Chrystus Ukrzyżowany z Kobylanki
opracowanie dokumentu: Niczke, Dorota, 2011.09.13,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©