BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000251

Chrystus na krzyżu

warianty tytułu: Wizerunek Pana Jezusa, Ukrzyżowany z narzędziami męki, Arma Christi

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie ręczne
wymiary: 14,8 x 10,3 cm
miejsce pozyskania: Paszowa?
datowanie odbitki graficznej: 1801-1850
opis: Centralnie ukazany Chrystus na krzyżu. Krzyż zwieńczony titulusem. Głowa Jezusa przechylona na prawe ramię, otoczona okrągłym nimbem i zwieńczona koroną cierniową. Biodra okryte perizonium, przewiązanym sznurem. Z ciała Jezusa spływają krople krwi. Po prawej, nad poziomą belką krzyża ukazany opromieniony księżyc o zaciemnionej tarczy. Po lewej słońce. Wokół krzyża insygnia Męki Pańskiej (Arma Christi). Z prawej kolumna, na której stoi kogut. Kolumna przewiązana jest sznurem za który zatknięto trzcinę i pochodnię. Pod nimi korona cierniowa i rękawica oraz dwie skrzyżowane belki.Po lewej drabina ze skrzyżowaną włócznią i kijem z gąbką, gwoździe, szczypce młotek, latarnia, sakiewka,z której wypadają monety, kielich i misa z dzbanem. W dolnej części kompozycji, na wydzielonym polu napis. Całość otoczona ozdobną, podwójną ramką, wypełnioną ząbkami. Fragmenty przedstawienia ręcznie kolorowane. Cynobrową farbą pokryto perizonium, krople krwi, tacę. Krzyż, drzewce, drabina - brązowe. Drzeworyt oprawiony w drewnianą ramkę, zaszklony.
motyw ikonograficzny: Chrystus na krzyżu , dzban , insygnia Męki Pańskiej , insygnia Męki Pańskiej (drabina) , insygnia Męki Pańskiej (gąbka) , insygnia Męki Pańskiej (gwóźdź) , insygnia Męki Pańskiej (kielich) , insygnia Męki Pańskiej (kogut) , insygnia Męki Pańskiej (kolumna) , insygnia Męki Pańskiej (korona cierniowa) , insygnia Męki Pańskiej (latarnia) , insygnia Męki Pańskiej (rękawica) , insygnia Męki Pańskiej (sznur) , insygnia Męki Pańskiej (trzcina) , insygnia Męki Pańskiej (włócznia) , krew , księżyc , misa , moneta , perizonium , sakiewka , słońce , titulus
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: WIZERUNEK PANAIEZUSA , (w dolnej części kompozycji) IN [RI?] , (w górnej części kompozycji, na titulusie)
numer inwentarza: 2822 MBL
fotografia: Kraczkowski, Marian , 2011
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2012.03.08,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©