BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000541
materiał (podłoża): papier
wymiary: 43,6 x 34 cm
miejsce powstania: Kraków
datowanie odbitki drzeworytniczej: po 1748
opis: Kołtryna - odbitka drzeworytnicza wykonana czarną farbą drukarską na papierze czerpanym. Przedstawia orła pod koroną, w otoczeniu ornamentu roślinnego. Przedstawienie zakomponowane jest w prostokącie ułożonym wertykalnie. W górnej części kompozycji widoczny jest orzeł w koronie, w szponach trzymający berło lub miecz (z lewej strony) oraz jabłko (z prawej). Na piersiach orła widoczna tarcza herbowa z herbem Odrowąż (?) lub Ogończyk (?). Nad orłem widzimy zwieńczenie kompozycji, koronę w formie obręczy z trzema wyraźnymi pasami. Zachowane są tylko fragmenty korony. Poniżej orła, w środku przedstawienia widoczna kwiatowa rozeta, biorąca swój początek ze stylizowanego kwiatu akantu, znajdującego się w dolnej części. Po bokach, symetrycznie rozchodzą się stylizowane kwiaty, liście i wicie akantu. Wzdłuż bocznych, pionowych granic biegną zdobiny, ograniczone przy zewnętrznych krawędziach pionowymi liniami.
motyw ikonograficzny: berło , herb , jabłko , korona , kwiat , miecz , orzeł
stan zachowania: zachowany fragmentarycznie
numer inwentarza: 71707 MEK
uwagi: Kołtryna służyła jako obicie desek i belek stropowych w tzw. Izbie Seniorskiej w domu przy ul. Gołębiej 16 w Krakowie. Dom ten, zwany Pilichowiczowskim został w w 1724 r. zakupiony przez Akademię Krakowską w celu poszerzenia istniejącej już Bursy Starnigielskiej. Po remoncie pomieszczenie z kołtrynami przeznaczono na Izbę Seniorską. Kołtryny eksponowane były ok. 30 lat. W 1979 r. w czasie prac rozbiórkowych, po demontażu powały odkryto strop i odnaleziono kołtryny, będące w bardzo złym stanie. W 1985 r. wykonano konserwację kołtryny w ramach przygotowywanej pracy magisterskiej w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytety Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas przeprowadzania konserwacji okazało się, że na odwrocie niektórych kołtryn znajdowały się fragmenty kalendarza z 1748 r., co pozwala datować je na okres nie wcześniejszy niż 1748 r. Kołtryna została przekazana do zbiorów Muzeum Etnograficznego w 1991 r. przez Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Krakowa.
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2012.12.19,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©