BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000602
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 33,7 x 26 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1815 datowanie odbitki: 1921
opis: Drzeworyt przedstawia Jezusa stojącego boso z rękami skrępowanymi sznurem, w koronie cierniowej na głowie. Ubrany jest w długą szatę na powierzchni której kładzie się ukośne szrafowanie oddające fałdy stroju. Na piersi ma szkaplerz z krzyżem równoramiennym, głowę otacza aureola. Chrystus ukazany został pod arkadą, z łuku po obu stronach sklepienia zwisają ozdobne lampy. Kompozycja płaska, modelowana gęstym zróżnicowanym kreskowaniem. W dole widnieje inskrypcja.
motyw ikonograficzny: arkada , Chrystus Nazareński , korona cierniowa , lampa , szkaplerz , sznur
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: IBRA ZRI: A ZOINSEIE , (wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: Gr 3641/16
uwagi: Klocek drzeworytniczy z którego wykonano odbitkę J.Kieszkowski datuje na początek XIX wieku. Nieznanego z nazwiska autora tego klocka określa mianem "Monogramista A.I."; przypisuje mu wykonanie kilku innych drzeworytów zamieszczonych w Tece Łazarskiego z 1921 roku. Prezentowany wizerunek wzorowany jest na cudownej figurze Jezusa Nazareńskiego, datowanej na 1700 rok, która znajdowała się w kościele księży trynitarzy na Antokolu w Wilnie. Kult Jezusa Nazareńskiego związany jest z tradycją zakonu trynitarzy, który powstał w średniowiecznej Hiszpanii, w czasie rekonkwisty. Charyzmatem zgromadzenia było wykupywanie braci chrześcijan z rąk niewiernych Maurów. Wszędzie tam, gdzie powstawał kolejny zakon, pojawiała się także kopia pierwowzoru "Chrystusa Spętanego", znajdującego się w Madrycie. W Polsce obszarem działania trynitarzy były Kresy, na których prowadzono misję wykupywania chrześcijan z niewoli u Tatarów. Z upływem czasu wizerunek Jezusa Nazareńskiego zaczął symbolizować wyzwolenie od grzechu i wyrażał akt ekspiacji.
fotografia: Dąbrowska, Krystyna , 2012
obiekty związane:
5000000552 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2012.12.29,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©