BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000807
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 12 x 7 cm
datowanie klocka drzeworytniczego: przed 1767 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1801-1841
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego, ukazuje Jana Kantego, polskiego świętego Kościoła katolickiego (tu jako błogosławiony), który doświadcza wizji Matki Boskiej i Chrystusa. Ukazany w całej postaci, zwrócony prawym półprofilem, spogląda w górę, prawą rękę odchyla na bok, lewą dotyka piersi w geście modlitewnym. Ubrany jest w profesorską togę, głowę otacza krąg aureoli, przed nim leży niewyraźnie zamarkowana książka i biret. Nad jego głową unosi się anioł z wieńcem, a w tle nad prawym ramieniem widnieje herb Akademii Krakowskiej, tj. dwa skrzyżowane berła z koroną. W prawej górnej ćwiartce drzeworytu wyodrębniono pole z wizerunkiem Matki Boskiej i Chrystusa. Matkę Boską widać po lewej stronie, okrytą maforionem, ręce składa na piersi i patrzy na stojący przed nią kielich, natomiast Chrystusa ukazano półnagiego w perizonium i koronie cierniowej. Nad głową Madonny aureola w formie kręgu, nad głową Chrystusa jako nimb z promieni. Tło jednolite z gęsto rytowanych poziomych linii. Wzdłuż dolnego brzegu poprowadzono napis w języku łacińskim.
motyw ikonograficzny: anioł , aureola , herb , Jezus Chrystus , kielich , Matka Boska , święty Jan Kanty
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: BEATVS IOANNES CANTIVS , (u dołu)
numer inwentarza: ECT.3101
uwagi: Jan Kanty (1390-1473), zwany też Janem z Kęt, z których pochodził, kanonizowany w 1767, wykładał teologię na Akademii Krakowskiej. Patron Polski i Litwy, nauczycieli i studentów. Relikwie spoczywają w kościele św. Anny w Krakowie. Wspomnienie liturgiczne przypada 20 października. Napis odnoszący się do Jana Kantego jako błogosławionego sugeruje, że klocek drzeworytniczy wykonano przed kanonizacją w 1767 roku. Drzeworyt pochodzi z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego (1793-1852) - mecenasa sztuki i kolekcjonera, działacza gospodarczego i politycznego. Wśród różnorodnych zbiorów J. G. Pawlikowskiego gromadzonych w Medyce, znalazła się tam również unikatowa kolekcja 143 drzeworytów ludowych. Tworzona była od lat 30. do 50. XIX wieku, w okresie, kiedy działali ostatni drzeworytnicy wykonujący swe usługi dla ludności wiejskiej. W gromadzeniu ludowych drzeworytów Pawlikowskiemu pomagał Kajetan Wincenty Kielisiński, rysownik i rytownik. W czasie swoich wędrówek po Galicji, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Wielkopolsce nabywał on grafiki od drzeworytników i sprzedawców dewocjonaliów. Kilka drzeworytów ludowych pozyskanych zostało także przez Teofila Żebrawskiego. W 1921 roku drzeworyty wraz z całym zbiorem Pawlikowskiego, trafiły do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, przekazane tam przez wnuka Jana Pawlikowskiego. W latach 40. XX w. znalazły się w zbiorach Biblioteki Akademii Nauk USRR, obecnie w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla Stefanyka (przechowywane w Oddziale Sztuki mieszczącym się w Pałacu Baworowskich). Poprzedni numer inwentarzowy w kolekcji Pawlikowskiego: 265. Drzeworyt odciśnięty z dwustronnego klocka, znajdującego się w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, datowanego przez Tadeusza Seweryna na XVII wiek.
fotografia: Merduch, Jurij , 2013
obiekty związane:
5000001035 odbitka graficzna O zbawcza hostio
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.08.13,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©