BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000809
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 14 x 7,7 cm
datowanie odbitki drzeworytniczej: 1801-1850
opis: Święty Mikołaj ukazany w stroju biskupa, w całej postaci z prawego półprofilu, lewą ręką błogosławi, w prawej trzyma pastorał. Przed nim stoi balia z trzema wskrzeszonymi w cudowny sposób młodzieńcami, a w tle nad lewą ręka prostokątna sakwa na obłoku z trzema złotymi kulami. Przed św. Mikołajem biegnie owca i koń, zwierzęta, które zgodnie z ludowymi wierzeniami chroni on przed wilkami. W obu górnych narożach obłoki, w lewym ponadto Oko Opatrzności z promieniami. U dołu napis. U dołu napis w języku polskim. Drzeworyt w kompozycji pionowej, wizerunek ujęty płasko, odbitka wykonana z ciemnobrązowej farby.
motyw ikonograficzny: aureola , infuła , kościół , pastorał , święty Mikołaj , trzy złote kule , zwierzę (koń) , zwierzę (owca)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: S.MiKoŁAiA biSkuPA , (u dołu)
numer inwentarza: ECT.3097
uwagi: Święty Mikołaj (ok. 270-352) biskup, cudotwórca, czczony przez chrześcijan Wschodu i Zachodu. Pochodził z Azji Mniejszej, słynął z pobożności, dobroczynności, hojności i bezinteresownej pomocy. Obdarzony szczególną łaską czynił wiele cudów. Jego atrybutami są: troje dzieci lub młodzieńców w cebrzyku, których według legendy cudownie wskrzesił, trzy złote kule na księdze lub w dłoni, które symbolizują posag, jaki miał podarować biednym pannom, pastorał, infuła (mitra) i księga będące oznaką godności biskupiej, wilk i koń, gdyż według przekonań ludowych święty chroni zwierzęta hodowlane przed wilkami. Wspomnienie liturgiczne 6 grudnia. Drzeworyt pochodzi z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego (1793-1852) - mecenasa sztuki i kolekcjonera, działacza gospodarczego i politycznego. Wśród różnorodnych zbiorów J. G. Pawlikowskiego gromadzonych w Medyce, znalazła się tam również unikatowa kolekcja 143 drzeworytów ludowych. Tworzona była od lat 30. do 50. XIX wieku, w okresie, kiedy działali ostatni drzeworytnicy wykonujący swe usługi dla ludności wiejskiej. W gromadzeniu ludowych drzeworytów Pawlikowskiemu pomagał Kajetan Wincenty Kielisiński, rysownik i rytownik. W czasie swoich wędrówek po Galicji, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Wielkopolsce nabywał on grafiki od drzeworytników i sprzedawców dewocjonaliów. Kilka drzeworytów ludowych pozyskanych zostało także przez Teofila Żebrawskiego. W 1921 roku drzeworyty wraz z całym zbiorem Pawlikowskiego, trafiły do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, przekazane tam przez wnuka Jana Pawlikowskiego. W latach 40. XX w. znalazły się w zbiorach Biblioteki Akademii Nauk USRR, obecnie w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla Stefanyka (przechowywane w Oddziale Sztuki mieszczącym się w Pałacu Baworowskich). Poprzedni numer inwentarzowy w kolekcji Pawlikowskiego: 958.
fotografia: Merduch, Jurij , 2013
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.08.13,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©