BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000867
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 32,6 x 25,7 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1750-1780 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt w kompozycji pionowej przedstawiający Świętego Wincentego Ferreriusza. Postać świętego, zwrócona frontem do patrzącego, ukazana na pierwszym planie kompozycji. W lewej ręce, wzniesionej ku górze święty trzyma węża. Prawą rękę ma położoną na głowie klęczącego przed nim diabła. Twarz świętego, okolona brodą i krótkimi włosami jest bardzo wyrazista. Głowa otoczona aureolą. Święty odziany jest w krótki, dopasowany płaszcz, wąskie spodnie oraz buty do połowy łydki. Na ramiona ma zarzucony długi, marszczony płaszcz. Oblicze diabła okolone brodą, jest zwrócone w stronę świętego. Diabeł prawą rękę opiera na posadce, lewą wznosząc lekko do góry. Dodatkowo, wzdłuż boku, rąk i nóg poprowadzona linia z małych, nachodzących na siebie ząbków. Na drugim planie kompozycji, za świętym Wincentym i diabłem znajdują się budowle przypominające kompleks zamkowy. Na niskiej baszcie, po lewej stronie kompozycji widoczna postać stojącego diabła, zwróconego twarzą w stronę dwukondygnacyjnego i dwuskrzydłowego budynku, zwieńczonego dachem z licznymi wieżyczkami. W centrum tego budynku znajduje się zdobione, arkadowe okno, a w nim postać w długiej szacie z koroną na głowie. Prawą rękę trzyma ona przy twarzy, lewą opiera na piersi. W lewym górnym rogu drzeworytu, na wysokości dachu zamku jest widoczny anioł. Ukazany w gęstym obłoku, ubrany jest w długą szatę przepasaną wstęgą. W prawej ręce trzyma krzyż lotaryński, w lewej koronę. W dole drzeworytu, między stopami świętego umieszczono inskrypcję. Drzeworyt jest otoczony prostą ramką.
motyw ikonograficzny: anioł , aureola , budynek , człowiek , diabeł , korona , krzyż lotaryński , obłok , płomień , święty Wincenty Ferreriusz
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: WINCEN T EGO , (w dole drzeworytu wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: Gr.Pol.2391/20 MNW
uwagi: Święty Wincenty był dominikaninem, teologiem i kaznodzieją. Żył w na przełomie XIV i XV w. Przyczynił się do ochrzczenia wielu Żydów hiszpańskich, według tradycji miał też nawrócić na chrześcijaństwo 8 tysięcy Maurów. W wielu podróżach misyjnych, jako wędrowny kaznodzieja głosił żarliwe kazania, często poruszając temat aniołów. Na pamiątkę jednego z takich wystąpień w Barcelonie, gdzie św. Wincenty opowiadał o aniele stróżu tego miasta (a według legendy nawet go spotkał) mieszkańcy postawili pomnik aniołowi, a miejsce wokół niego nazwali Placem Anioła.
literatura: Grabowski, Ludowe obrazy drzeworytnicze, 1970, s.160 Jacher-Tyszkowa, Polska grafika ludowa, 1970, s. 208 (analogiczny wizerunek św. Wincentego Ferreriusza ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie) Marecki, Rotter, Jak czytać wizerunki świętych..., Kraków 2009, s. 613
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000505 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2013.09.06,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©