BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001008
<
MNP_E_sz_3580_(1).jpg
https://drzeworyty.etnomuzeum.eu/midas/pictures/maxi/Etnografia/MNP_E_sz_3580_(1).jpg
>
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 22,9 x 15 cm
miejsce powstania: Rzeszów miejsce pochodzenia: Rzeszów miejsce pozyskania: Rzeszów
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1850 datowanie odbitki graficznej: 1948
opis: Drzeworyt przedstawia wizerunek św. Piotra. Postać ukazana jest w trzech czwartych wysokości i w lekkim lewym półprofilu. Święty, luźnej pofałdowanej szacie, ma twarz starca: z widocznymi na policzku i czole zmarszczkami, z siwą kędzierzawą krótką brodą, opadającymi na brodę wąsami i z siwymi kręconymi włosami, ale o wyrazistych oczach i głębokim skierowanym przed siebie spojrzeniu. Jego dłonie złożone są do modlitwy. Głowa i pierś wyprostowana. Wokół głowy widać kolisty nimb z promieniami. U dołu kompozycji umieszczone są atrybuty: po jej lewej stronie kogut, a po prawej tiara i łańcuch z kajdanami (widziane we fragmentach) oraz dwa klucze, symbol władzy nad Kościołem dany mu od Jezusa. Z czytelnie przedstawionymi detalami twarzy zestawione zostały tu dość swobodnie potraktowane elementy tła. Postać Piotra umieszczona została na tle stylizowanego zgeometryzowanego krajobrazu i „wzburzonego” nieba z chmurami (?) lub draperii (?) lub korony drzewa (?). Wzdłuż dolnej krawędzi poprowadzono nie dokończony napis na wydzielonym polu. Liczne kreskowania. Kompozycja obwiedziona ramką (podwójne cienkie czarne linie).
motyw ikonograficzny: klucz , okowy , święty Piotr , tiara , zwierzę (kogut)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: SPIOTRA’ APOSTOŁAWOKO , (wzdłuż dolnej krawędzi)
numer inwentarza: MNP E sz 3580
uwagi: Św. Piotr, jeden z dwóch Apostołów, którzy wywarli największy wpływ na rozwój Kościoła, pierwszy papież, patron wielu diecezji, miast; a także : blacharzy, budowniczych mostów, kowali, kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów. Wzywany jako orędownik podczas epilepsji, gorączki, febry, ukąszenia przez węże. Ukazywany jest w stroju apostoła lub biskupim lub papieskim. W ikonografii przedstawiany jest jako siedzący na tronie, o szerokich rysach twarzy, z łysiną lub lokiem nad czołem, krótką, gęstą brodą. Jego atrybutami są: anioł, kajdany, dwa klucze symbolizujące klucze Królestwa Bożego, kogut, odwrócony krzyż, księga, tiara, łódź, zwój, pastorał, ryba, sieci, skała - stanowiące aluzje do wydarzeń w jego życiu. Drzeworyt ten pochodzi z kolekcji Franciszka Kotuli. Odbitkę wykonano w 1948r. w Muzeum Miasta Rzeszowa (obecnie Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli. Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie), z klocka znajdującego się w zbiorach, obecny nr inw. 4354/a-b MRE (dawniej nr inw. 1150). Klocek, z którego odciśnięto drzeworyt, odnaleziony został w 1948 roku w Woli Zarczyckiej
fotografia: Pracownia Fotografii Cyfrowej Muzeum Narodowego w Poznaniu , 2013
obiekty związane:
5000000138 klocek drzeworytniczy dwustronny Święty Piotr, Święty Paweł
opracowanie dokumentu: Skibińska, Aneta, 2014.01.29,
instytucja: Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, Oddział MNP
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©