BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001272
<
104864_V_p_53_(1).jpg
https://drzeworyty.etnomuzeum.eu/midas/pictures/maxi/Etnografia/104864_V_p_53_(1).jpg
>

Święty Mikołaj

warianty tytułu: Święty Mikołaj Cudotwórca

odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 31 x 20,4 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1836 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Święty Mikołaj przedstawiony w bogatym stroju liturgicznym biskupa obrządku wschodniego. Prawą rękę wznosi w geście błogosławieństwa, w lewej trzyma pastorał. Jego głowę w mitrze zwieńczonej krzyżem otacza okrągła aureola. W górnych rogach, na obłokach ukazana Pokrowa i Chrystus z księgą. W tle dwie budowle sakralne z wieżami zwieńczonymi krzyżami. W dolnej części kompozycji, po lewej trójka dzieci w cebrzyku, po prawej - klęczący pasterz ze złożonymi rękami i czarny wila porywający owcę. Wzdłuż dolnej części obramowania biegnie poziomy pas, na którym w dwóch częściach rozmieszczono inskrypcję. Całość otoczona czarną ramką z falistą linią uzupełnioną drobnymi liśćmi. Rewers: pieczęć "53".
motyw ikonograficzny: cerkiew , Chrystus , gest błogosławieństwa , kościół , Matka Boska Pokrowa , mitra , młodzieniec , naczynie , pasterz , pastorał , święty Mikołaj , zwierzę (owca) , zwierzę (wilk)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: O S MIKOŁAYA CUDOSTORCA , (u dołu drzeworytu)
numer inwentarza: 104864 V (p.53)
uwagi: Drzeworyt odbity z klocka pochodzącego z XIX-wiecznego, rodzinnego warsztatu Kostryckich w Płazowie, obecnie znajdującego się w zbiorach MEK. Przez Kieszkowskiego przypisywany Mistrzowi św. Onufrego. Odbitka znalazła się w Tece Łazarskiego, którą w 1924 r. Księgarnia M. Arct w w Poznaniu ofiarowała Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Kult świętego Mikołaja występuje w kościele wschodnim i zachodnim. Święty uważany był za patrona pasterzy, strzegącego bydło przed zarazą i wilkami. Obrazki z jego wizerunkiem zwane "Mikołajkami" naklejano na ściany stajni. Hagiografia świętego Mikołaja ukazuje go jako wybawcę żeglarzy (z kotwicą i okrętem), dobroczyńcę ratującego ubogie panny przed hańbą (trzy złote kule lub pełne trzosy podarowane w posagu) i wybawcę młodzianków zagrożonych śmiercią (dzieci w cebrzyku).
fotografia: Pracownia Fotografii Cyfrowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu , 2014
obiekty związane:
5000001084 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
5000000196 klocek drzeworytniczy dwustronny Święty Mikołaj, Święty Onufry
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2015.10.23,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©