BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001273
<
104864_V_p_36_(1).jpg
https://drzeworyty.etnomuzeum.eu/midas/pictures/maxi/Etnografia/104864_V_p_36_(1).jpg
>

Ostatnia Wieczerza

warianty tytułu: Wieczerza Pańska - fragment

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 35,5 x 59,5 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Poznań
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801?-1815? datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Fragment sceny przedstawiającej Ostatnią Wieczerzę. Pierwotnie kompozycja składała się z kilku sklejonych odbitek. Zachowana część to dolny fragment odbity z dwóch desek na dwóch arkuszach sklejonych ze sobą i tworzących prostokąt leżący. Grafika ukazuje pięciu apostołów siedzących przy stole o zaokrąglonych rogach. W prawym górnym rogu widnieje ręka szóstego apostoła. Wszyscy apostołowie zostali ukazani profilem, mają krótkie brody i włosy sięgające do ramion. Spod szat wyłaniają się ich bose stopy. Trzy postacie przedstawione od lewej strony zostały ukazane profilem, zwrócone w prawo. Drzeworytnik przedstawił apostoła z misą w prawej dłoni siedzącego na prostym taborecie, kolejno na krześle z oparciem - Judasza z trzosem w prawej dłoni, a na niskim taborecie - apostoła z dzbanem. W prawym rogu widnieje zwrócony w lewo, apostoł zasiadający na krześle ozdobionym ornamentem kwiatowym i gestykulujący prawą ręką wzniesioną w kierunku towarzyszy. Za nim wyłania się półpostać kolejnego apostoła. Na stole po lewej stoi owalne naczynie z potrawą, po prawej - kielich o ozdobnym trzonie, pomiędzy nimi leży osiem owalnych chlebków. U dołu na posadzce z nieregularnych płyt są widoczne cztery ptaki. Po lewej wzdłuż dolnej krawędzi, na białym podłużnym tle widnieje inskrypcja o odwróconych niektórych literach, zarówno o 18O stopni, jak i w odbiciu lustrzanym.
motyw ikonograficzny: apostoł , chleb , Judasz , kielich , krzesło , naczynie , Ostatnia Wieczerza , ptak , stół , trzos
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: W.IeCZeYZaPaNaJeZUSa , (u dołu, po lewej stronie)
numer inwentarza: 104864 V (p.36)
uwagi: Autor deski jest określany przez Galaunego jako "artysta samouk" i zaliczany do grona twórców żmudzkich. Uwagę zwraca charakterystyczne operowanie wyraźnym szrafowaniem, podobne, jak między innymi w wizerunkach "Judyty i Holofernesa" nr I.11036 BJ, czy "Św. Antoniego" nr I.11023 BJ, oraz innych grafikach, również opublikowanych w "Tece Łazarskiego". Odbitka znajduje się w Tece Łazarskiego, która do Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu trafiła w 1924 r. jako dar Księgarni M. Arcta w Poznaniu.
fotografia: Pracownia Fotografii Cyfrowej Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu , 2014
obiekty związane:
5000001084 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2015.10.23,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©