BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001309
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 34,4 x 25,7 cm
miejsce powstania: Warszawa miejsce pozyskania: Gdańsk
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751?- 1800? datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt ukazuje Świętego Michała jako uskrzydlonego archanioła w stroju rzymskiego żołnierza, który unosi się na tle obłoków, w rękach trzyma miecz i wagę, depcze szatana wyglądającego jak hybryda węża i człowieka. Wizerunek nawiązuje do objawienia świętego Jana, zawartego w Nowym Testamencie, przepowiadającego zwycięstwo dobra nad złem oraz osądzenie wszystkich ludzi. Michał Archanioł przedstawiony został w całej postaci, zwrócony twarzą do widza, ma bladoróżową karnację i zielone półdługie włosy. Ubrany jest w zieloną tunikę, pomarańczowo-czerwony napierśnik i biało-różowy płaszcz, na głowie otoczonej aureolą ma pomarańczowo-czerwony hełm zdobiony pióropuszem, nosi pomarańczowe buty z cholewami. Jego pierś dekorują emblematy słońca i księżyca. Zwraca uwagę waga w lewej ręce: na uniesionej szalce spoczywa żółto-pomarańczowa moneta, a na opuszczonej dusza ludzka. Tradycja głosi, że w ten sposób dokona się zważenie dokonań każdego człowieka, odnosząc je do złotej monety symbolizującej dobre uczynki. Tło stanowi jasny kreskowany nimb, wielobarwne kłęby obłoków i błękitne niebo. Wzdłuż górnej krawędzi drzeworytu znajduje się napis na niebieskim tle, oznaczający tytuł: Obraz Świętego Michała Archanioła. Na rewersie pieczęć "14".
motyw ikonograficzny: diabeł , dusza , miecz , moneta , sąd , skrzydło , smok , święty Michał Archanioł , waga
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZ sWIENTEGOMICHAIAARCHANPo , (wzdłuż górnej krawędzi)
numer inwentarza: Gr. Al. 4074 (14)
uwagi: Odbitka wykonana została z klocka drzeworytniczego nieznanego autora (Kieszkowski autora klocka określa mianem "Mistrz M.B Zdzierzewskiej"). Drzeworyt pochodzi z teki, która trafiła do zbiorów Biblioteki Gdańskiej w latach 1945-1975.
fotografia: Mikrofilm-Center , 2016
obiekty związane:
5000001293 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2016.10.14,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©