BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001541
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 7,5 cm x 5,5 cm cm
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1900 datowanie odbitki graficznej: przed 1949
opis: Odbitka w kształcie prostokąta stojącego, przedstawiająca Genowefę Brabancką na tle groty, stojącą z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Głowę świętej wieńczy aureola, przy niej z prawej strony widnieje nagie dziecko, dalej niewyraźny zarys łani. W górnej części kompozycji obłoki a u dołu napis.
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: S. Genovefa.
numer inwentarza: PME 31329
uwagi: Drzeworyt jest nowodrukiem wchodzącym w skład zbioru opisanego jako „dar etnografów czechosłowackich III-49”, który pierwotnie znajdował się wśród archiwaliów, a w 1967 roku został włączony do inwentarza muzealiów. Druk prawdopodobnie został wykonany w muzeum w Martinie, krótko przed 1949 rokiem, gdy miały miejsce kontakty pomiędzy muzealnikami obu placówek. Odbitka nawiązuje do legendy o św. Genowefie Brabanckiej, która wg tradycji była żoną palatyna reńskiego, niesłusznie oskarżoną o wiarołomstwo i skazaną na śmierć przez wygnanie. Błąkająca się z nieletnim dzieckiem po lesie, została cudownie ocalona, a następnie oczyszczona z oskarżeń. W ikonografii przedstawiana jest z dzieckiem, łanią, która karmiła niemowlę, w grocie, w której miała mieszkać. Jej postać nigdy nie weszła do martyrologiów ani do kalendarza liturgicznego, mimo to tradycyjnie czczona była jako święta. Niekiedy błędnie utożsamiano ją ze św. Genowefą Paryską. Legendarnej opowieści o Genowefie Brabanckiej literacki kształt nadał w 1638 roku francuski jezuita R. Cerisiers.
obiekty związane:
5000001380 klocek drzeworytniczy dwustronny Święta Genowefa Brabancka, Trzy owce
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2020.12.22,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©