BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001543

Matka Boska Bolesna

warianty tytułu: Siedmiobolesna Panna Maria

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 8 x 5,8 cm
miejsce powstania: Martin miejsce pozyskania: Martin
datowanie klocka drzeworytniczego: 1796-1805 datowanie odbitki graficznej: przed 1949
opis: Odbitka ze schematycznie przedstawionym wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej, nazywanej Matką Boską Siedmiobolesną. Madonna ukazana frontalnie, obejmuje rękami ciało Jezusa, bezwładnie leżące na jej kolanach. W jej piersi wbitych jest 7 mieczy, głowę otoczoną nimbem wieńczy korona. Jezus ukazany w perizonium, opromieniony.
motyw ikonograficzny: ciało Chrystusa , Matka Boska Bolesna
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: PME 31395
uwagi: Klocek z którego odciśnięto drzeworyt, wraz z grupą innych, trafił do Słowackiego Muzeum Narodowego w Martinie w latach 1933-1934 za pośrednictwem antykwariusza i kupca Emila Reifa z Bańskiej Szczawnicy. Drzeworyt jest nowodrukiem wchodzącym w skład zbioru opisanego jako „dar etnografów czechosłowackich III-49”, który pierwotnie znajdował się wśród archiwaliów, a w 1967 roku został włączony do inwentarza muzealiów. Druk prawdopodobnie został wykonany w muzeum w Martinie, krótko przed 1949 rokiem, gdy miały miejsce kontakty pomiędzy muzealnikami obu placówek.
obiekty związane:
5000001372 klocek drzeworytniczy jednostronny Matka Boska Bolesna
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2020.12.14,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©