BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001546

Sąd Ostateczny

warianty tytułu: Wyobrażenie Sądu Bożego na Jozafatowej Dolinie

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 33 x 53,8 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: około 1830? datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt złożony z dwóch sklejonych ze sobą odbitek. Przedstawia fragment większej kompozycji - wyobrażenie sądu nad grzesznikami. Pośrodku przedstawienia widać węża Lewiatana i pochód ludzi, którzy spięci łańcuchem kierują się w stronę szatana. W grupie kilkunastu postaci rozpoznajemy kobiety i mężczyzn różnych stanów społecznych, grup etnicznych, świeckich i duchownych, żołnierzy, mieszczan, szlachtę i włościan, oraz Żyda. Szatan ukazany z lewej strony, na tle płomieni jako hybryda człowieka i zwierzęcia, ciągnie za łańcuch i spycha skazańców do piekła, które przedstawione zostało jako przestrzeń oddzielona od ziemi wężem. Piekło zajmuje dolną część kompozycji, wypełniają je języki płomieni, a wśród nich kilka czarnych sylwetek diabłów i cierpiących dusz. Scena nad Lewiatanem przywołuje zapowiedź czekającego wszystkich zmarłych Sądu Ostatecznego: widnieje tam cmentarz z trzema grobami, dwie trumny z których wyłaniają się ludzie, a także biegnie pies z czaszką w pysku i wzlatują dwa ptaki. Ponadto nad paszczą Lewiatana unosi się anioł z włócznią i diabeł z wagą, którzy jakby walczą o duszę człowieka (głowa na obrazie?). Z prawej znajduje się zegar i śmierć, która odmierza czas, obok kobieta jadąca wierzchem na bestii i postać strącana do grupy ludzi skutych łańcuchem. Modelunek drzeworytu płaski, kompozycja otoczona cienką ramką, w dole napis.Rewers: pieczęć "42".
motyw ikonograficzny: anioł , diabeł , Dolina Jozafata , kosa , krzyż , ogień , ptak , śmierć , trumna , waga , zegar , zwierzę (wąż)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: WYOBRAŻENIE SĄDU BOŻEGO NA IOZAFATOWEY DOLINIE. , (u dołu kompozycji) I II III IIII V VI VII VIII IX X XI XII , (na tarczy zegara)
numer inwentarza: Biblioteka Główna ASP, Nr inw. 1544, sygn. E 26 (42)
uwagi: W Tece Łazarskiego znalazł się jedynie fragment drzeworytu odbity z 2 zachowanych klocków (lub jednego, dwustronnego) Pierwotnie kompozycja musiała składać się z co najmniej 4 fragmentów. Górna część prawdopodobnie ukazywała sąd nad sprawiedliwymi. Odbitka jest jedną ze zbioru opublikowanego przez Zygmunta Łazarskiego w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących między innymi z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się w okresie międzywojennym podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania sztuką ludoweą, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
fotografia: Holnicki-Szulc, Wojciech , 2016
obiekty związane:
5000000499 odbitka graficzna Sąd Ostateczny
5000001505 teka grafik Teka Łazarskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2021.01.05,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©