BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000303
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 20,5 x 15,5 x 1,4 cm
miejsce pochodzenia: Ukraina miejsce pozyskania: Rawa Ruska
datowanie klocka drzeworytniczego: 1801-1850
opis: Na awersie św. Paraskewa w całej postaci, w długiej sukni, płaszczu, a także koronie na głowie otoczonej okrągłą aureola. W lewej wzniesionej ręce krzyż łaciński, w prawej dłoni dwie gałązki wyobrażające palmę męczeństwa. W tle po lewej cerkiew - budowla o kopule w drobne trójkąty, zwieńczona krzyżem, z trzema oknami na fasadzie i dwuskrzydłowymi drzwiami na niższej kondygnacji. Po prawej krzew o drobnych liściach. W dolnej części tło podzielone na poziome pasy z ukośnym szrafowaniem. Wzdłuż górnej krawędzi nieukończona inskrypcja cyrylicą w odbiciu lustrzanym. Wokół obramowanie z dwóch równoległych linii. Na rewersie - święty Michał Archanioł ukazany w całej postaci, ze wzniesionym mieczem w lewej i owalnym zwierciadłem ze znakiem krzyża w prawej ręce symbolizującym wierne odzwierciedlenie woli Bożej. Jego głowa w hełmie z trzema niewielkimi piórami jest zwrócona w prawo i otoczona owalną aureolą. Tułów osłania napierśnik z łusek. Św. Michał ma na sobie spodnie, buty z cholewami i rozwiany płaszcz opadający do ziemi. Stoi na murawie. Ma rozpostarte skrzydło nad prawym ramieniem i zwinięte, wynurzające się nad lewym. W prawym górnym narożniku na tle nieba widnieje Oko Opatrzności kierujące promienie w stronę Archanioła. Całość została ujęta w ramkę w kształcie nieregularnego prostokąta stojącego. Postacie są nieforemne, o dużych głowach i skróconych korpusach i nogach, modelowane wyraźnymi cięciami.Autor zastosował rytmiczne kreskowanie, które widać między innymi na powierzchni szat, a także użył techniki białorytu (zob. podbicie płaszcza św. Michała z motywem gałązek, łuski napierśnika, płaszcz św. Paraskewy, krzew obok).
motyw ikonograficzny: aureola , cerkiew , hełm , korona , krzyż , miecz , palma męczeństwa , płaszcz , święta Paraskewa Męczennica , święty Michał Archanioł , tarcza
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: SPARASKIKTO , (na awersie, u góry)
numer inwentarza: MPE-242
uwagi: Klocek w dokumentacji Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu jest określany jako pozyskany w 1956 r. w terenie, w Płazowie i datowany na 2 połowę XIX wieku. Tymczasem przeczy temu zapis K. Piwockiego, który w swojej publikacji z 1934 roku zawarł informację o pochodzeniu klocka z Rawy Ruskiej i datował go na 1 połowę XIX wieku. W dawnej księdze inwentarzowej nosi nr 12015, obecnie zaś: MPE-242. Biorąc pod uwagę cechy formalne wizerunków, a także fakt, że Rawa Ruska na Ukrainie leży w pobliżu Płazowa, klocek można potencjalnie wiązać z warsztatem Kostryckich z Płazowa. W Rawie Ruskiej istniał między innymi klasztor oo. reformatów p.w. św. Michała Archanioła, założony w 1725, w miejsce wcześniejszej drewnianej budowli. Należał do najcenniejszych zabytków miasta, a jego budowle powstały w 1737 roku wg projektu Pawła Fontany. Z klasztorem związany był w latach 1907-1908 i 1930-1933 błogosławiony o. Narcyz Turchan. Zarówno kościół, jak i budynki klasztorne zostały zamienione po wojnie na magazyn kołchozu. Jeden z wizerunków na klocku drzeworytniczym przedstawia św. Michała Archanioła - patrona klasztoru, brakuje jednak danych by wiązać obydwa fakty.
fotografia: Kaczor, Małgorzata , 2012
obiekty związane:
5000000285 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Michał Archanioł
5000000297 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święty Michał Archanioł
5000000318 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święta Paraskewa Męczennica
5000000319 odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego Święta Paraskewa Męczennica
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2012.09.03,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©