BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000304
materiał (podłoża): drewno
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 12,7 x 4,7 x 1,7 cm
miejsce pozyskania: Płazów?
datowanie klocka drzeworytniczego: 1851-1900
opis: Na prostokątnym klocku drzeworytniczym, jedna pod drugą, dwie kompozycje w kształcie prostokątów, obramowane z wypukłymi liniami. Są oddzielone od siebie jednocentymetrowym odstępem. Górny wizerunek przedstawia schematycznie ujętą sylwetkę Chrystusa na krzyżu z ukośnym titulusem. Chrystus ma owalną głowę w koronie cierniowej przechyloną na prawo, zaznaczony pępek i wąskie perizonium. Na tle tego wizerunku, w jego dolnej części, widnieje monogram IHS w odbiciu lustrzanym. Pozioma poprzeczka litery "H" jest szeroka i przebiega poniżej perizonium Chrystusa. Wizerunek dolny konwencjonalnie ukazuje Hodegetrię. Postacie mają korony zamknięte zwieńczone krzyżykami. Ich głowy wraz z koronami są otoczone okrągłymi aureolami z ząbkowanymi promieniami wzdłuż wewnętrznych brzegów. Szaty postaci gładkie, ręce są zaznaczone w sposób uproszczony. Pierwotnie klocek służył prawdopodobnie do odbijania szkaplerzy.
motyw ikonograficzny: Chrystus na krzyżu , Hodegetria , Matka Boska z Dzieciątkiem
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: IHS , (w tle wizerunku Chrystusa na krzyżu)
numer inwentarza: MPE-243
uwagi: W dokumentacji muzealnej widnieje zapis, że obiekt znalazł się w zbiorach muzeum w Przemyślu w 1956 roku "z terenu".
fotografia: Kaczor, Małgorzata , 2012
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2012.09.06,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©