BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001587

Pieta

warianty tytułu: Druk reklamowy wydawnictwa "Drzeworyt ludowy w Polsce"

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: cynkografia
wymiary: 24 x 16 cm
miejsce powstania: Warszawa
opis: Druk reklamowy wydanej w 1933 r. publikacji "Drzeworyt ludowy w Polsce" I strona: opis wydawnictwa "Drzeworyt ludowy w Polsce", informacje o nakładzie, wydawcy, autorze wstępu, oraz cenie publikacji. W lewym, górnym rogu ilustracja przedstawiająca św. Onufrego ( ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej), któremu ukazuje się anioł z hostią. Święty ukazany został w pozycji klęczącej, półnagi, z długimi włosami i brodą, które służą mu za okrycie. Przed Onufrym, na ziemi leży otwarta książka, czaszka i krzyż. W głębi, z prawej budynek (pustelnia?), drzewo. Na niebie obłoki. Do druku doklejony jest z drugiej strony, od góry, arkusz papieru żeberkowego z faksymile jednego z drzeworytów z warsztatu rodzinnego Kostrzyckich w Płazowie, przedstawiający Pietę. Centralnie ukazana Matka Boska, trzymająca martwego Jezusa. Maria siedzi na postumencie pod rozłożystym owocującym drzewem (grusza?). Odziana w suknię z długimi rękawami i zdobiony ornamentem roślinnym płaszcz, spływający z jej głowy. Bezwładne ciało Jezusa spoczywa na jej kolanach. Matka obejmuje twarz Syna i tuli do swej twarzy. Jezus w perizonium. Na jego ciele widnieją rany. Głowy obu postaci zwieńczone zamkniętymi koronami i otoczone promienistymi nimbami. Po obu stronach postaci po 3 rozetki. Poniżej postumentu niedokończony napis. Całość ujęta w ozdobną ramkę ze stylizowanymi liśćmi akantu. Rewers: Kompozycja przedstawia chustę przymocowaną u góry gwoździami, na którą przechyla się w prawym, dolnym rogu kielich. Wylewający się z kielicha płyn przybiera postać jedenastu strug, z których każda zakończona jest głową Jezusa, z cierniową koroną i nimbem w formie obręczy. Centralnie usytuowana, dwunasta struga przemienia się w ciało Chrystusa rozpięte na kształt krzyża. Jezus ukazany w perizonium, z kroplami krwi płynącej z ran, a także głową ukoronowaną cierniem i otoczoną nimbem. U dołu napis niedokończony w lewym, dolnym rogu. Całość otoczona cienką obwódką. Poniżej drzeworytu informacje dotyczące oryginalnego drzeworytu (błędna nazwa autora).
stan zachowania: dobry
uwagi: Grafika wykonana została techniką chemigraficzną. Do jej przygotowania użyto najprawdopodobniej matrycy cynkowej. Cynkografia to technika fotoreprodukcyjna, wypukła. Polega na przeniesieniu negatywu wizerunku na płytę cynkową, pokrytą światłoczułym żelem. Płyta poddawana jest działaniu kwasu, który wytrawia nie naświetlone fragmenty. Po wytrawieniu kopii można z płyty metalowej wykonywać odbitki, które wiernie oddają wizerunek oryginału. Pierwowzorem dla grafiki była odbitka z XIX-wiecznego klocka drzeworytniczego z warsztatu Kostrzyckich w Płazowie, przedstawiająca cudowny wizerunek Matki Boskiej Bolesnej - Piety, czczonej w Jarosławiu. W stosunku do oryginału wizerunek został pomniejszony. Grafika służyła jako druk reklamowy publikacji "Drzeworyt ludowy w Polsce". Książka ukazała się w 1933 roku w niewielkim nakładzie liczącym 500 egzemplarzy. Tekst wstępny napisał Władysław Skoczylas. On też dokonał wyboru 99 ilustracji drzeworytów, pochodzących ze zbiorów publicznych i prywatnych. Znalazły się wśród nich grafiki z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego we Lwowie, Muzeum Etnograficznego w Krakowie, Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeów Narodowych w Krakowie i Warszawie, Muzeum Ziemi Przemyskiej, czy Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Licznie reprezentowane były drzeworyty publikowane w 1921 roku w "Tece drzeworytów dawnych" wydanej przez Zygmunta Łazarskkiego. Kilka grafik pochodziło ze zbiorów prywatnych, między innymi Skoczylasa i wydawcy - J. Mortkowicza. Czarno-białe i kolorowe (3) ilustracje w formie wklejek wykonane zostały w większości techniką druku płaskiego. Trzydzieści cztery fascymile, do złudzenia przypominające oryginalne odbitki na papierze czerpanym, wykonane zostały techniką cynkograficzną.
fotografia: Ciećka, Grzegorz , 2021 Ciećka, Grzegorz , 2021 Ciećka, Grzegorz , 2021
obiekty związane:
5000000026 klocek drzeworytniczy dwustronny Pieta, Cud w Walldürn
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2021.04.09,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©