BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

warsztat
nazwa warsztatu: Warsztat Kostryckich
okres działaln.: 1801-1900
siedziba: Płazów
miejsce działalności: Płazów, Polska uwagi: Warsztat rodzinny Kostryckich działał w Płazowie w latach ok. 1830 do 1899. Maciej Kostrycki (prawdziwe brzmienie nazwiska: Kostrzycki) senior lub jeszcze jego ojciec przybył do Płazowa prawdopodobnie z pobliskiej Łówczy. Maciej był niepiśmiennym, ubogim człowiekiem, nie posiadającym ziemi. Trudno wskazać dokładnie kiedy zaczął odbijać drzeworyty. Nieznane jest także autorstwo klocków drzeworytniczych, z których je wykonywał. Na podstawie datowania niektórych desek na lata 1830 do 1838, oraz podawanego w źródłach roku urodzin Macieja Kostryckiego seniora (1815 rok) można przyjąć, że odbijaniem drzeworytów zajął się najwcześniej na początku lat trzydziestych XIX wieku. W ich sprzedaży pomagać miała mu żona Ludwika z domu Misztalska, którą pewno nie bez powodu nazywano "kramarką". Nie można również wykluczyć, że po śmierci męża w 1838 roku nadal zajmowała się rozprowadzaniem a może też powielaniem drzeworytów. Wykonywanie odbitek kontybuował - z pewnością po wieloletniej przerwie - urodzony prawdopodobnie w 1837 roku syn Maciej, który korzystał z pozostawionych przez ojca desek. "Święte obrazki" Kostryccy najprawdopodobniej sprzedawali na targach i jarmarkach, oraz w handlu obnośnym. Odbijanie obrazków było dla Kostryckich źródłem dodatkowych dochodów, szczególnie ważnym przede wszystkim dla seniora, który nie posiadał ziemi. Syn Maciej posiadał już 1,5 hektarowe gospodarstwo, a dodatkowo trudnił się w młodości flisactwem, później bednarstwem. Był także miejscowym grabarzem. Gdy na przedwiośniu brakowało karmy dla bydła, wykonywał odbitki drzeworytnicze, podmalowywał je farbami i wymieniał na paszę wśród mieszkańców okolicznych wsi. Niektóre drzeworyty odbijać miał do końca swego życia, do 1899 roku.
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2011.07.13,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©