BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000849
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 25 x 16,7 cm
miejsce pochodzenia: Łabunie
datowanie odbitki drzeworytniczej: 1801-1815
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego z wizerunkiem Matki Boskiej Bolesnej, która stoi z piersią przebitą mieczem. Madonna ukazana w całej postaci w długiej fałdowanej sukni, welonie i płaszczu, spoczywa na pofalowanym gruncie. Głowę otoczoną promienistą aureolą ma lekko pochyloną na prawe ramię, spogląda na miecz wycelowany w pierś znad prawego ramienia, na policzkach zaznaczono łzy, prawą rękę kładzie na piersi, lewa opada wzdłuż ciała. Element dekoracyjny stanowią draperie zwisające z górnych narożników. Na drugim planie oddanym płasko przedstawiono budowle otoczone murem; widnieją tam dwa kościoły ze smukłymi wieżami zwieńczonymi krzyżami, na jednej wieży z lewej tarcza zegara, kościół po prawej otaczają dwa stylizowane drzewa. Wzdłuż dolnej krawędzi umieszczono napis oznaczający "Matka Bolesna". Całość ujęta w cienką ramkę. W drzeworycie zwracają uwagę mocne, pogrubione linie rysujące centralnie umieszczoną postać Matki Boskiej, oraz gęste kreskowanie partii gruntu na którym stoi Madonna, jak i szrafowanie nimbu i draperii.
motyw ikonograficzny: aureola , kościół , Matka Boska Bolesna , miecz
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: MATER Dolorosa , (u dołu)
numer inwentarza: MZ/377/E
uwagi: Wizerunek jest alegorią cierpienia Matki Boskiej po utracie Syna. Stanowi nawiązanie do biblijnego proroctwa Symeona ("Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu", por. Łk 2,35).
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.08.24,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©