BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00001012
<
MNP_E_sz_2082_(1).jpg
https://drzeworyty.etnomuzeum.eu/midas/pictures/maxi/Etnografia/MNP_E_sz_2082_(1).jpg
>
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 35,5 x 29 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1746-1755 datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Drzeworyt przedstawia wizerunek św. Mikołaja (pełna postać) w szatach biskupich rytu rzymskiego: mitra, rękawice, płaszcz (mantolet/fariola/tabarro?) w kolorze fioletowym (podszewka płaszcza w kolorze żółtym, a obszycie i węzeł w kolorze pomarańczowym), sutanna i rokieta z podszyciem w kolorze niebieskim, przewiązana sznurem, na piersi pektorał. W lewej dłoni Święty trzyma pastorał oraz zamkniętą księgę, na której leżą trzy kule (barwione na pomarańczowo). Lewę rękę ma złożoną w geście błogosławieństwa. Głowę otacza promienista aureola (barwiona na żółto). Jego siwe (niebarwione), długie włosy spływają na ramiona do tyłu, a twarzy jest zaznaczona krótka siwa broda. Postać umieszczona jest na tle architektury sakralnej w stylu bizantyńsko-ruskim. U jego stóp (po lewej stronie) widnieje klepkowy cebrzyk z trzema młodzieńcami. W lewym górnym rogu napis: Sanctus Nicolaus. U dołu centralnie umieszczona jest sygnatura drzeworytnika (?), a z lewej nieczytelny napis odwróconymi łacińskimi literami. Szerokie marginesy wokół kompozycji wypełnione są bordiurą z ornamentem ze stylizowanych kwiatów luźno rozrzuconych na rombowej kratownicy. Na rewersie pieczęć z cyfrą "5" oraz odręczna notatka ołówkiem: "Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu"
motyw ikonograficzny: gest błogosławieństwa , księga , młodzieniec , ornament roślinny , pastorał , sygnatura , święty Mikołaj
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: SANCTVS NICOLAVS od lewej: DR8 E, kolejny znak zamazany (A?), RANCI, E W , (lewy, górny narożnik ) DR8 E (?) RANCI , (w lewej, dolnej części) E W , (u dołu, pośrodku)
numer inwentarza: MNP E sz 2082
fotografia: Pracownia Fotografii Cyfrowej Muzeum Narodowego w Poznaniu , 2013
obiekty związane:
5000001007 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Poznaniu.
opracowanie dokumentu: Skibińska, Aneta, 2014.01.30,
instytucja: Muzeum Etnograficzne w Poznaniu, Oddział MNP
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©