BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000122
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 21 x 15,8 cm
miejsce pochodzenia: Gorzeń Dolny
datowanie klocka drzeworytniczego: 1925-1928 datowanie odbitki graficznej: przed 1939?
opis: W centralnej części kompozycji znajduje się Chrystus wiszący na krzyżu, przepasany perizonium, zaznaczonym grubymi, ukośnymi cięciami. Twarz Chrystusa ukazana schematycznie. Nad głową Chrystusa umieszczony napis. O krzyż, po prawej stronie drzeworytu oparta wysoka drabina, po lewej stronie krzyża włócznia i gąbka na kiju. W górnych rogach kompozycji gwiazdy. W prawym dolnym roku kogut stojący na kolumnie. Wzdłuż dolnej krawędzi drzeworytu ząbkowana podstawa, która przechodzi w ramkę. Całość otoczona jeszcze jedną, czarną ramką.
motyw ikonograficzny: Chrystus na krzyżu , gwiazda , insygnia Męki Pańskiej (drabina) , insygnia Męki Pańskiej (kogut) , insygnia Męki Pańskiej (kolumna) , insygnia Męki Pańskiej (włócznia)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: AL/UR , (na krzyżu nad głową Chrystusa)
numer inwentarza: 46279 MEK
uwagi: Odbitka odciśnięta została z jednego z 20 klocków drzeworytniczych, wykonanych przez Jędrzeja Wowrę. Wszystkie powstały w latach 1925-1933 za namową przyjaciela i odkrywcy twórcy - Emila Zegadłowicza i posłużyły do przygotowania tek drzeworytów zatytułowanych "Piecątki Beskidzkie".
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000121 odbitka graficzna Chrystus na krzyżu
opracowanie dokumentu: Woźny, Anna, 2011.09.22,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©