BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000125

Chrystus Frasobliwy

warianty tytułu: Wizerunek Pana Jezusa, który zapłakał nad miastem Jeruzalem

odbitka graficzna

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie przy użyciu patronu
wymiary: 28,3 x 16,9 cm
miejsce pozyskania: Bochnia
datowanie odbitki graficznej: po 1806
opis: Na graniastosłupowym klocku siedzi Chrystus zwrócony w prawą stronę i w trzech czwartych skierowany do widza. Lewą nogę wspiera na czaszce, spod której ukazuje się piszczel. W prawej dłoni trzyma ukośnie trzcinę opartą na ramieniu, a lewą dłonią podpiera policzek przechylonej głowy. Ma ciemne wyraziste oczy, brodę o zwijających się kędziorach, krótkie wąsy, włosy opadające na prawe ramię, zakręcone na końcach i założone za prawe ucho. Na głowie ma nasuniętą na czoło koronę cierniową splecioną z grubych gałązek z krótkimi cierniami. Na czole i karku widnieją krople krwi. Głowę otacza okrągła aureola z rzędem trójkątnych zębów od wewnątrz, tworzących gwiazdę. Chrystus ma ramionach długi płaszcz we wzór z drobnych liści, z podszewką w ukośną kratkę. Spięty okrągłą zapinką pod szyją, opada na ziemię. Biodra i część ud osłania perizonium w delikatne gałązki roślinne. Strój ukazuje nagą klatkę piersiową z poprzecznymi mięśniami i dekoracyjnie potraktowanym kręgosłupem. Na prawym kolanie widnieje rana. Klocek, czaszka z piszczelą spoczywają na pofałdowanym wzniesieniu z kilkoma kępami liści. W tle widnieje fragment brukowanej ulicy i liczne budowle o trójkątnych szczytach, czarnych prostokątach okien, ze znajdującą się pośrodku wieżą z okrągłym oknem i cebulastym hełmem zwieńczonym krzyżem. Wyżej widnieje powierzchnia pokryta rytmicznie poziomymi czarnymi kreseczkami. Górne narożniki kompozycji wypełniają zaokrąglone obłoki, opadające po bokach w sposób przypominający podwieszone draperie. U dołu poziomą kreską odcięto biały pas z czarnymi literami inskrypcji zakończonej białymi inicjałami "MW" przypisywanymi wykonawcy deski. Są wycięte tonowo na czarnych prostokątach. Całość otacza prostokątne obramowanie z pojedynczej linii. Odbitka jest kolorowana kryjącą akwarelą koloru cynobrowego. Naniesiono ją na wyznaczone partie przy pomocy patronu. Cynobrowe są fragmenty murawy i klocka, trzcina, zapinka płaszcza, co drugi trójkąt w obwodzie aureoli, wybrane obłoki, dachy budowli, partia bruku. Płaszcz pomalowano transparentną farbą, rozcieńczonym, bladym cynobrem.
motyw ikonograficzny: aureola , Chrystus Frasobliwy , czaszka Adama , korona cierniowa , kościół , krew (kropla) , liść , obłok , perizonium , piszczel , płaszcz , rana , trzcina
stan zachowania: zachowany fragmentarycznie
napisy i znaki: [.]ZER[.]K PANAIEZUSA KTORI ZAPŁAKAŁ[.]D[.]M[.]STEM IERUZALEM:MW , (wzdłuż dolnej krawędzi w dwóch wierszach)
numer inwentarza: MB-E/1244
uwagi: Odbitkę odnalezioną w okolicach Bochni wykonano na rewersie druku urzędowego w języku niemieckim i polskim. Jest to wydany 19 kwietnia 1806 roku we Lwowie przez zwierzchnika policji Ignatza von Streichera list gończy, tzw. "Opisanie" za zbiegłym z aresztu w Lublinie skazanym za kradzież, dwudziestodwuletnim najemnikiem żydowskim Wächswächterem z miejscowości Czemerniki (ob. Czemierniki?). Podobny druk dotyczący innego zbiega Iwana Czajki z Tarnopolszczyzny, datowany na 15 kwietnia 1806 r., widnieje na rewersie drzeworytu nr inw. MB-E/856 z Muzeum w Bochni.
fotografia: Mrówka, Bogdan , 2011
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2011.09.27,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©