BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000168
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 26,2 x 18,8 cm
miejsce powstania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1972 datowanie odbitki graficznej: 1972/1986
opis: W centralnej części przedstawienia stoi Chrystus w przepasce biodrowej z rękami założonymi na plecach. Za Chrystusem, z prawej strony drzeworytu, ukazana w ruchu wysoka postać w tunice z biczami w obu rękach. Lewa ręka wzniesiona do uderzenia. Przed Chrystusem widoczna z profilu postać z biczem w lewej ręce. Na dole kompozycji cztery krzewy. W górnych narożach gałązki. Rama odbitki szeroka. Górna gałązka i ręka oprawcy wysunięte poza ramkę.
motyw ikonograficzny: Biczowanie Chrystusa , Chrystus , drzewo , krzew , rózga
stan zachowania: dobry
numer inwentarza: MB-E/1927
fotografia: Mrówka, Bogdan , 2011
obiekty związane:
5000000164 klocek drzeworytniczy dwustronny Ukrzyżowany, Święty Krzysztof, Droga Krzyżowa, Biczowanie Chrystusa
opracowanie dokumentu: Niczke, Dorota, 2011.10.12,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©