BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000250

Chrystus Ukrzyżowany z Kobylanki

warianty tytułu: Chrystus Kobylański, Chrystus Ukrzyżowany

odbitka graficzna z klocka drzeworytniczego dwustronnego

materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 26,3 x 17,4 cm
miejsce pozyskania: Kraków
datowanie klocka drzeworytniczego: 1825 datowanie odbitki graficznej: 1970-1971
opis: Centralne miejsce kompozycji zajmuje wizerunek Chrystusa na krzyżu, ukazany na czarnym tle. Krzyż o zaznaczonych wzdłużnych słojach ma na pionowym ramieniu tabliczkę o esowatym kształcie z napisem INRI. Ciało Chrystusa dekoracyjnie potraktowane, z zaznaczonymi kroplami krwi, ściekającymi po tułowiu i nogach. Perizonium spięte na obu biodrach. Głowa Chrystusa lekko pochylona i skierowana w lewo, otoczona okrągłą aureolą z pękami promieni, zwieńczona koroną cierniową. Nad poziomym ramieniem krzyża widnieją dwa wota w kształcie serc z inicjałami. Pod ramionami Chrystusa ukazano dwa inne wota w kształcie niemowląt w powijakach. U góry i po bokach krzyża podwieszono w trzech miejscach draperię z tkaniny w naprzemienne pasy z motywem zygzaków, gałązek i kwiatów z drobnych kropek u dołu. Dolny brzeg wizerunku wypełnia poziomy pas z inskrypcją. Całość otacza prostokątne obramowanie z podwójnej linii. U dołu napis na wydzielonym polu.
motyw ikonograficzny: aureola , Chrystus na krzyżu , korona cierniowa , kotara , perizonium , powijak , promień , wotum (niemowlę) , wotum (serce)
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: INRI , (na pionowym ramieniu krzyża) WYZEUNEK PANA IEZ US KOBYLANSKIEGO , (u dołu kompozycji) MARIA , (na wotum po prawej) IHS , (na wotum po lewej)
numer inwentarza: 46418 MEK
uwagi: Drzeworyt odciśnięty z klocka ze zbiorów Muzeum im. S. Fischera w Bochni , który został wypożyczony przez krakowskie Muzeum Etnograficzne na wystawę "Polska Grafika Ludowa" w 1970 roku. Drzeworyt przedstawia pochodzący z około połowy XVII wieku cudowny wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego, znajdujący się w kościele parafialnym w Kobylance (powiat gorlicki). Miał tam zostać przeniesiony z miejscowej kapliczki po ustąpieniu zarazy morowej. Wizytacje biskupie z połowy XVIII wieku odnotowały, że do cudownego wizerunku przybywali pielgrzymi polscy i węgierscy, ofiarowując liczne wota. Chrystus Kobylański należy do najbardziej czczonych wizerunków Ukrzyżowanego, szczególnie w Małopolsce.
fotografia: Wąsik, Marcin , 2011
obiekty związane:
5000000188 klocek drzeworytniczy dwustronny Chrystus Frasobliwy, Chrystus Ukrzyżowany z Kobylanki
opracowanie dokumentu: Skoczeń-Marchewka, Beata, 2012.03.07,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©