BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000559
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 34,8 x 27,1 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1751-1800 datowanie odbitki: 1921
opis: Drzeworyt kształtu prostokąta stojącego, ukazuje Madonnę z Dzieciątkiem na lewej ręce i z berłem w prawej, na postumencie, na tle owalnej aureoli, promieni i obłoków. W górze znajduje się wstęga z napisem, u dołu poziomy pas z odciskiem czarnej stopy Matki Boskiej, a po bokach stylizowane łacińskie monogramy: z lewej monogram Chrystusa, z prawej maryjny. Matka Boska ubrana jest w suknię i płaszcz. U dołu sukni widać trzy ułożone poziomo szlaczki z ozdobnych ząbków, natomiast brzegi rozchylonego płaszcza zdobi lamówka z perełkami. Na szyi Madonna ma sznur korali, a na głowie otwartą koronę i długi welon. Uwagę zwracają pasma włosów Madonny, ułożone symetrycznie na połach płaszcza. Dzieciątko Jezus ma na sobie sukienkę, na głowie koronę, w lewej ręce jabłko królewskie, prawą błogosławi. Monogramy u dołu są wpisane w kręgi z drobnych promieni.
motyw ikonograficzny: aureola , berło , Dzieciątko Jezus , jabłko królewskie , korona , Matka Boska z Dzieciątkiem , ślad stopy Matki Boskiej
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: S.MARIA.ZELENSIS , (w górze kompozycji) IHS , (u dołu z lewej) MARIA , (u dołu z prawej)
numer inwentarza: Gr 3641/6
uwagi: Kieszkowski określa autora klocka drzeworytniczego mianem "Mistrz N.M.P. z Mariazell" i datuje klocek na drugą połowę XVIII wieku. W Tece Łazarskiego w BUW znajduje się jeszcze jedna prawie identyczna odbitka Matki Boskiej z Mariazell nr inw. Gr 3641/12, o częściowo poprawionej inskrypcji, wyraźniejszych i staranniej wykonanych detalach. Mariazell to miejscowość w Austrii, w Styrii. Znajduje się tam jedno z najpopularniejszych sanktuariów maryjnych w Europie Środkowej. Kultem otaczana jest tam gotycka figura Madonny z Dzieciątkiem. Legenda głosi, że w 1157 roku Magnus, mnich ze zgromadzenia benedyktynów, krzewiąc wiarę, napotkał rozbójników, przed którymi ocaliła go figura Madonny, z którą podróżował. Odczytał to jako znak, by rzeźbę pozostawić w nowym miejscu, które jakoby sobie wybrała. W dewocyjnej ikonografii utrwaliła się charakterystyczna forma figury, którą okrywają zdobione sukienki w kształcie rozłożystego trójkąta. Wizerunek ten stał się wzorem dla cudownego obrazu Matki Boskiej Turskiej.
fotografia: Dąbrowska, Krystyna , 2012
obiekty związane:
5000000552 teka grafik Teka Łazarskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2012.12.27,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©