BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000640
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 34,2 x 25,5 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie odbitki graficznej: 1921
opis: Drzeworyt ukazuje Świętego Michała jako uskrzydlonego archanioła w stroju rzymskiego żołnierza, który unosi się na tle obłoków, w rękach trzyma miecz i wagę, depcze szatana wyglądającego jak hybryda węża i człowieka. Wizerunek nawiązuje do objawienia świętego Jana, zawartego w Nowym Testamencie, przepowiadającego zwycięstwo dobra nad złem oraz osądzenie wszystkich ludzi. Michał Archanioł przedstawiony został w całej postaci, zwrócony twarzą do widza, ma bladoróżową karnację i zielone półdługie włosy. Ubrany jest w zieloną tunikę, pomarańczowo-czerwony napierśnik i biało-różowy płaszcz, na głowie otoczonej aureolą ma pomarańczowo-czerwony hełm zdobiony pióropuszem, nosi pomarańczowe buty z cholewami. Jego pierś dekorują emblematy słońca i księżyca. Zwraca uwagę waga w lewej ręce: na uniesionej szalce spoczywa żółto-pomarańczowa moneta, a na opuszczonej dusza ludzka. Tradycja głosi, że w ten sposób dokona się zważenie dokonań każdego człowieka, odnosząc je do złotej monety symbolizującej dobre uczynki. Tło stanowi jasny kreskowany nimb, wielobarwne kłęby obłoków i błękitne niebo. Wzdłuż górnej krawędzi drzeworytu znajduje się napis na niebieskim tle, oznaczający tytuł: Obraz Świętego Michała Archanioła.
motyw ikonograficzny: diabeł , dusza , miecz , moneta , sąd , skrzydło , smok , święty Michał Archanioł , waga
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZ sWIENTEGOMICHAIAARCHANPo , (wzdłuż górnej krawędzi)
numer inwentarza: Gr.Pol.2391/13 MNW
uwagi: Odbitka wykonana została z klocka drzeworytniczego nieznanego autora (Kieszkowski autora klocka określa mianem "Mistrz M.B Zdzierzewskiej"). Na odwrocie odbitki graficznej pieczęć 14. Odbitka jest jedną ze zbioru opublikowanego przez Zygmunta Łazarskiego w "Tece drzeworytów ludowych dawnych" w 1921 roku. W tece znalazło się 66 grafik odbitych ręcznie w drukarni Władysława Łazarskiego, z klocków pochodzących z Płazowa (obecnie pow. lubaczowski) i ze Żmudzi na Litwie, datowanych przez Jerzego Kieszkowskiego na drugą poł. XVIII i poł. XIX w. Część odbitek była ręcznie kolorowana. Nakład liczył 62 numerowane egzemplarze. Wydawnictwo stało się podstawowym źródłem wiedzy na temat polskiego drzeworytu ludowego. Teka Łazarskiego przyczyniła się do wzrostu zainteresowania problemami sztuki ludowej, korzystał z niej m. in. Władysław Skoczylas przy tworzeniu w 1934 roku pracy " Drzeworyt ludowy w Polsce".
fotografia: Wąsik, Marcin , 2012
obiekty związane:
5000000505 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.02.13,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©