BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000881
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
wymiary: 74,7 x 61,5 cm
datowanie odbitki drzeworytniczej: 1801-1850?
opis: Matka Boska ukazana w całej postaci z Dzieciątkiem Jezus na prawej ręce, w lewej trzyma różaniec. Stoi na półkuli, pod stopami ma sierp księżyca, po bokach klęczą święci dominikańscy - Dominik i Wincenty, ukazani w perspektywie odwróconej (pomniejszeni). Jej głowę lekko pochyloną na lewe ramię wieńczy korona i otacza okrągła promienista aureola. Twarz pełna, włosy długie do ramion okryte koronkowym welonem, ucho zdobi kolczyk (?). Strój Madonny to przepasana suknia z długimi rękawami i płaszcz zdobiony wzorem roślinnym. Lewa poła płaszcza zawinięta pod łokciem i zawieszona na drugim boku. Mały Jezus ukazany w koronie, z okrągłą aureolą, w sukience, boso, z wyraźnie zaznaczonym uśmiechem na twarzy, rączki zgięte w łokciach unosi, w prawej trzyma różaniec. Z prawej strony Madonny święty (Dominik?) w białej tunice i czarnym płaszczy, klęczy skierowany prawym profilem, z tonsurą i aureolą, ręce trzyma złożone razem w geście modlitewnym. Podobnie ukazany święty z drugiej strony (Wincenty?), który lewą rękę przytyka do piersi, prawą wyciąga przed siebie. W dole napis. Z lewej strony pionowy pas z barokowymi puttami na obłokach, które skierowane są do Matki Boskiej z Dzieciątkiem, czworo z nich gra na trąbach. Po prawej podobnie ujęte putta, dwoje gra na skrzypcach, dwoje na lutni. Kompozycja złożona z sześciu sklejonych odbitek. Środkową część tworzą dwie odbitki łączące się w całość. Pionowy pas z aniołami po lewej to dwie odbitki z tego samego klocka. Podobnie wykonano pas z aniołami po prawej. Dolne i górne linie bocznych elementów nie schodzą się z liniami centralnej części, co świadczy, że posłużono się klockami z różnych źródeł.
motyw ikonograficzny: anioł , Dzieciątko Jezus , instrument muzyczny (lutnia) , instrument muzyczny (skrzypce) , instrument muzyczny (trąba) , Matka Boska , różaniec , święty Dominik , święty Wincenty Ferreriusz
stan zachowania: uszkodzony
napisy i znaki: OBRAZ P.M WI[?] , (u dołu) G.S , (u dołu)
numer inwentarza: 69738
uwagi: Grafika związana z propagowaniem modlitwy różańcowej jako formy kultu Matki Boskiej w Kościele katolickim. Inspirowana tradycjami dominikańskimi która głosi, że założyciel tego zakonu św. Dominik Guzman (ok. 1172-1221) jako pierwszy otrzymał od Matki Boskiej różaniec i wraz ze współbraćmi nakłonił innych wiernych do adoracji Madonny poprzez odmawianie poświęconej Jej modlitwy. Drzeworyt pochodzi z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego (1793-1852) - mecenasa sztuki i kolekcjonera, działacza gospodarczego i politycznego. Wśród różnorodnych zbiorów J. G. Pawlikowskiego gromadzonych w Medyce, znalazła się tam również unikatowa kolekcja 143 drzeworytów ludowych. Tworzona była od lat 30. do 50. XIX wieku, w okresie, kiedy działali ostatni drzeworytnicy wykonujący swe usługi dla ludności wiejskiej. W gromadzeniu ludowych drzeworytów Pawlikowskiemu pomagał Kajetan Wincenty Kielisiński, rysownik i rytownik. W czasie swoich wędrówek po Galicji, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Wielkopolsce nabywał on grafiki od drzeworytników i sprzedawców dewocjonaliów. Kilka drzeworytów ludowych pozyskanych zostało także przez Teofila Żebrawskiego. W 1921 roku drzeworyty wraz z całym zbiorem Pawlikowskiego, trafiły do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, przekazane tam przez wnuka Jana Pawlikowskiego. W latach 40. XX w. znalazły się w zbiorach Biblioteki Akademii Nauk USRR, obecnie w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla Stefanyka (przechowywane w Oddziale Sztuki mieszczącym się w Pałacu Baworowskich). Poprzednia numer inwentarza w kolekcji Pawlikowskiego: 822 (?). Poprzedni numer inwentarza w Bibliotece Stefanyka: ECT. 3057.
fotografia: Merduch, Jurij , 2013
opracowanie dokumentu: Graff, Grzegorz, 2013.10.06,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©