BAZA
DRZEWORYTÓW

Baza Danych

00000916
materiał (podłoża): papier
technika: drzeworyt wzdłużny
tech. zdobnicza: kolorowanie
wymiary: 35,4 x 24,9 cm
miejsce powstania: Warszawa
datowanie klocka drzeworytniczego: 1701-1750 datowanie odbitki drzeworytniczej: 1921
opis: Drzeworyt w kształcie prostokąta stojącego. Święta przedstawiona w pełnej postaci, w szacie we wzór roślinny, z naszyjnikiem w kształcie uskrzydlonej anielskiej głowy pod szyją, w koronie zamkniętej na długich ciemnych włosach opadających na ramiona. W prawej dłoni trzyma miecz, w lewej palmę męczeństwa, przy jej prawym boku widnieje koło - narzędzie tortur. U stóp świętej leży cesarz Maksencjusz, z rozkazu którego była torturowana i ścięta. Św. Katarzyna ma pociągłą twarz zwróconą w prawo. Jej głowę otacza okrągła aureola, ponadto oplata powiewający welon. W głębi kompozycji po lewej ukazano ścięcie świętej, natomiast po prawej widnieje góra Synaj, nad którą wzlatują dwa anioły i składają ciało męczennicy do grobu. Wyżej na tle nieba ukazano obłoki. Z lewego górnego rogu obrazu wydobywa się ostro ścięta wiązka promieni skierowana ku Katarzynie. U dołu drzeworytu mieści się podłużne pole podzielone na trzy części z nieczytelnymi inskrypcjami (w formie trójwiersza po bokach i dwuwiersza - w środku). Czytelna, kolejna inskrypcja znajduje się na wydzielonym pasie u góry kompozycji. Wąski, przerwany szlak z napisem znajduje się przy wyobrażeniu góry Synaj. Odbitka jest kolorowana akwarelą bladoróżową, niebieską, zieloną, detale podmalowano farbą cynobrową i czarną.
motyw ikonograficzny: anioł , grób , koło , Maksencjusz , miecz , palma męczeństwa , Synaj , święta Katarzyna Aleksandryjska
stan zachowania: dobry
napisy i znaki: OBRAZ SWETEY KATHARZINI , (wzdłuż górnej krawędzi) NA GVRE SINAY , (poniżej aniołów)
numer inwentarza: MCz.IV.144:60
uwagi: Klocek drzeworytniczy z którego wykonano odbitkę J. Kieszkowski datuje na pierwszą połowę XVIII wieku, autorstwo przypisuje Samuelowi Stefanowowi. Legenda głosi, że św. Katarzyna pochodziła z Aleksandrii, żyła pod koniec III wieku. Broniła swoich chrześcijańskich współwyznawców przed oddawaniem czci pogańskim bożkom, za co cesarz Maksencjusz skazał ją na śmierć. Zmarła jako męczennica mając zaledwie 18 lat. Jej relikwie spoczywają w klasztorze św. Katarzyny na Synaju. Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 25 listopada. Otaczana kultem jako jedna z "Czternastu Świętych Wspomożycieli", patronuje wielu kościołom, miastom, uczelniom i zawodom.
fotografia: Grzyb, Mariusz , 2013
obiekty związane:
5000000947 teka grafik Teka Łazarskiego w Muzeum Częstochowskim
opracowanie dokumentu: Mosio, Grażyna, 2013.10.22,
instytucja: Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
.
.
Moja galeria / Loguj
Login
Hasło
Midas Browser
Powered by Midas Browser ©